Category Archives: Osobnosti

Major in memoriam Michal Minka

16.08.2011 – Major in memoriam Michal Minka sa narodil v obci Piteľová v okrese Kremnica 3. februára 1919 v rodine Jána Minku a jeho manželky Márie, rodenej Štefankovej. Základné vzdelanie získal po absolvovaní štyroch tried obecnej školy. V rokoch 1930 – 1938