Monthly Archives: júl 2017

Aktualizácia dokumentov

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Zmluvy bola pridaná Zmluva o budúcej zmluve medzi BBSK a obcou Pitelová

Nahlasovanie stavu vodomerov a aktualizácia dokumentov

erb-256x300_emboss_00000_00000

Žiadame občanov, aby v termíne do 10.07.2017 nahlásili stav vodomerov na Obecný úrad. Do časti Obecný úrad na našej stránke bola pridaná Zápisnica č.2 z dňa 23.06.2017.  

Informácie pre voliča k voľbám do BBSK a uznesenie z 23.6.2017

erb-256x300_emboss_00000_00000

Na stránku boli pridané Informácie pre voliča k voľbám do Banskobystrického samosprávneho kraja. Obsahuje všetky potrebné informácie o pripravovaných voľbách.