Daily Archives: 8. august 2017

Aktualizácia zmlúv

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Zmluvy boli pridané nové zmluvy medzi obcou Pitelová a Strabag s.r.o. – “Miestna komunikácia do osady U Kuricov”, “Mostík – Pitelová, Trnavá Hora” a medzi obcou Pitelová a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. – “Zmluva o postúpení práv a povinností”.