Monthly Archives: september 2017

Aktualizácia dokumentov

OCU

Do časti Obecné zastupiteľstvo bola pridaná Zápisnica č. 3/2017 zo dňa 20.09.2017 z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.09.2017.

Aktualizácia dokumentov

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Obecný úrad/Obecné zastupiteľstvo boli pridané dokumenty : – Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva – Všeobecne záväzné nariadenie obce Pitelová č. 2/2017 o poskytovaní elektronických služieb

Uznesenie č.3/2017 z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.09.2017

OCU

Do časti Obecné zastupiteľstvo bolo pridané Uznesenie č. 3/2017 z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.09.2017.

Aktualizácia zmlúv

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Zmluvy bola pridaná nová zmluva medzi obcou Pitelová a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.    

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2017 (stredu) o 16.00 hod.  v zasadačke obecného úradu Navrhovaný program: Otvorenie zasadnutia, kontrola prítomných Určenie zapisovateľa –  návrh na predsedu návrhovej komisie, overovateľov zápisnice Sľub poslanca Obecného zastupiteľstva obce