Monthly Archives: október 2017

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Návrhy všeobecne záväzných nariadení  zverejnené na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3  a 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

  1. Dušan Antal,Mgr., 45 r., právnik, Hliník nad Hronom, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 2. Dušan Bosák,Ing., 46 r., podnikateľ, Žiar nad Hronom, Slovenská národná strana

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

  1. Viliam Baňák,Ing., 63 rokov, podplukovník OSSR vo výslužbe, Zvolen, JEDNOTA – ľavicová strana Slovenska 2. Miroslav Gálik,PaedDr., 55 rokov, pedagóg, Zvolen, Národ a Spravodlivosť – naša strana 3. Pavel Greksa, Ing., 60 rokov, starosta, nezávislý kandidát 4. Martin Juhaniak, Mgr.,