Monthly Archives: január 2018

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií BBRSC/05142/2017 medzi obcou Pitelová a Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a.s.