Monthly Archives: máj 2018

Zber papiera

Dňa 07.06.2018 /štvrtok/ sa uskutoční v našej obci zber papiera výmenou za hygienické potreby. Zber bude prebiehať nasledovne:

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie do 10.06.2018

Obecný úrad Pitelová zverejňuje nasledovné dokumenty k  pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pitelová :

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie do 08.06.2018

Obecný úrad Pitelová zverejňuje nasledovné dokumenty k  pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pitelová : Návrh Záverečného účtu obce Pitelová za rok 2017

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy boli pridané nasledovné zmluvy : 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29.05.2018 (utorok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Obec hľadá brigádnikov

Obecný úrad hľadá brigádnikov na vybudovanie ďalšej časti chodníka v cintoríne. Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 0905325053 alebo na obecnom úrade. Hodinová mzda: 3,32 € v zmysle platného Poriadku odmeňovania pracovníkov obce.

Povinné očkovanie psov

Súkromný veterinár MVDr. Mäsiar oznamuje občanom, že sa dňa 26.05.2018 (sobota) uskutoční povinné očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote:

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby medzi obcou Pitelová a BROS Computing, s.r.o.

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce medzi obcou Pitelová a Dobrovoľným hasičským zborom Pitelová.  

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o vytvorení webového sídla a Zmluva o prevádzke webového sídla medzi obcou Pitelová a Galileo Corporation s.r.o.