Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Návrhy všeobecne záväzných nariadení  zverejnené na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3  a 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov:

VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 5/2017 o miestnych daniach na rok 2018

VZN č. 6/2017 o obecných poplatkoch na rok 2018

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *