Zoznam faktúr za rok 2016

Číslo faktúry Dátum úhrady Suma<EUR> Dodávateľ Adresa predmet spôsob úhrady
201600296 03.02.2016 15,00 € HELPnet s.r.o Hurbanova 1/31, 96501  Žiar nad Hronom internet prevodný príkaz
116003511 05.01.2016 834,02 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomíšikova 23/D, 82101  Bratislava stravné prevodný príkaz
95397683 02.02.2016 22,87 € ORANGE Metodova 8, 82108  Bratislava mobilný telefón prevodný príkaz
53699725 02.02.2016 27,60 € PORADCA Martina Rázusa 23A, 01001  Žilina zbierky zákonov prevodný príkaz
213576265 27.01.2016 98,25 € JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 81108  Bratislava kancelárske stoličky hotovosť
20162068 02.02.2016 9,50 € CONNECT-Zsolt Marczibal Kráľov Brod 56, 92541  Kráľov Brod daňové tlačivá prevodný príkaz
201600641 02.02.2016 15,00 € HELPnet s.r.o Hurbanova 1/31, 96501  Žiar nad Hronom internet prevodný príkaz
20161020 09.02.2016 644,15 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
2781909277 09.02.2016 0,59 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava poplatok mail prevodný príkaz
2781891653 18.02.2016 19,99 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava pevná linka prevodný príkaz
60201622 12.02.2016 326,64 € Banskobystrická regionálna správa ciest Majerská cesta 94, 97496  Banská Bystrica zimný posyp prevodný príkaz
2161102599 17.02.2016 20,40 € SOZA Rastislavova 3, 81000  Bratislava – Staré Mesto poplatok obecný rozhlas prevodný príkaz
95397683 19.02.2016 24,69 € ORANGE Metodova 8, 82108  Bratislava mobilný telefón prevodný príkaz
20160006 01.03.2016 600,00 € PROUNION, a.s. Piaristická 2, 94901  Nitra vypracovanie žiadosťi o NFP prevodný príkaz
8601019451 01.03.2016 834,02 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomíšikova 23/D, 82101  Bratislava stravné prevodný príkaz
60216 08.03.2016 98,28 € CSB spol. s.r.o. Sládkovičova 92, 97401  Banská Bystrica oprava obecného rozhlasu prevodný príkaz
89946350 08.03.2016 14,00 € PORADCA Martina Rázusa 23A, 01001  Žilina súvzťažnosti pre VS prevodný príkaz
60201642 08.03.2016 74,64 € Banskobystrická regionálna správa ciest Majerská cesta 94, 97496  Banská Bystrica zimný posyp prevodný príkaz
20161049 08.03.2016 400,59 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
5782814708 18.03.2016 20,26 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava pevná linka prevodný príkaz
3782811765 08.03.2016 0,59 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava poplatok mail prevodný príkaz
201600983 16.03.2016 15,00 € HELPnet s.r.o Hurbanova 1/31, 96501  Žiar nad Hronom internet prevodný príkaz
95397683 23.03.2016 22,69 € ORANGE Metodova 8, 82108  Bratislava mobilný telefón prevodný príkaz
90316 01.04.2016 30,48 € CSB spol. s.r.o. Sládkovičova 92, 97401  Banská Bystrica oprava obecného rozhlasu prevodný príkaz
1611492 04.04.2016 38,40 € SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, 81000  Bratislava poplatok obecný rozhlas prevodný príkaz
783738424 18.04.2016 19,99 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava pevná linka prevodný príkaz
20160062 07.04.2016 28,80 € Mgr. Ján Lečko Servis HP Pitelová 220, 96611  Trnavá Hora pracovná zdravotná služba prevodný príkaz
20162025 11.04.2016 234,51 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
20161078 11.04.2016 522,38 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
1783735804 11.04.2016 0,59 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava poplatok mail prevodný príkaz
201601323 11.04.2016 15,00 € HELPnet s.r.o Hurbanova 1/31, 96501  Žiar nad Hronom internet prevodný príkaz
10670001 11.04.2016 252,98 € Kameňolom Sokolec, s.r.o. 96601  Bzenica štrk prevodný príkaz
160100016 12.04.2016 233,45 € Tao, s.r.o. Dolná Ždaňa 52, 96601  Dolná Ždaňa dovoz štrku prevodný príkaz
20162027 13.04.2016 579,00 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
1172016 14.04.2016 29,29 € STAS Valach Ján Pod Donátom 6/83, 96501  Žiar nad Hronom sklenárske práce prevodný príkaz
20162029 18.04.2016 241,85 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
95397683 18.04.2016 22,69 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava mobilný telefón prevodný príkaz
160100025 27.04.2016 144,67 € Tao, s.r.o. Dolná Ždaňa 52, 96601  Dolná Ždaňa dovoz štrku prevodný príkaz
2016011 02.05.2016 15,00 € MUDr.Ondrej Ulický Vansovej 7/9, 96501  Žiar nad Hronom zdravotný posudok prevodný príkaz
16100807 03.05.2016 577,50 € CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54, 97401  Kynceľová knihy hrady a zámky prevodný príkaz
84121008 03.05.2016 49,80 € PORADCA Martina Rázusa 23A, 01001  Žilina zbierky zákonov prevodný príkaz
10670060 05.05.2016 159,34 € Kameňolom Sokolec, s.r.o. 96601  Bzenica štrk prevodný príkaz
20161107 09.05.2016 403,74 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
6784661910 09.05.2016 0,59 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava poplatok mail prevodný príkaz
6784667093 18.05.2016 19,99 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava pevná linka prevodný príkaz
89948107 16.05.2016 13,70 € PORADCA Martina Rázusa 23A, 01001  Žilina príručka mzdovej účtovníčky prevodný príkaz
2016079 18.05.2016 625,92 € Ecopora s.r.o. Kukučínova 6571, 96001  Zvolen auditor prevodný príkaz
160100180 18.05.2016 594,00 € REMEK, s.r.o. Nálepkova 2, 94901  Nitra poplatok softwer prevodný príkaz
20166045 19.05.2016 22,81 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ul.Cyrila a Metoda 357/23, 96501  Žiar nad Hronom vzorky vody prevodný príkaz
95397683 19.05.2016 25,07 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava mobilný telefón prevodný príkaz
1990002016 23.05.2016 507,40 € Region.úrad verejného zdravotníctva Cesta k nemocnici 1, 97556  Banská Bystrica rozbor vody prevodný príkaz
201601659 27.05.2016 15,00 € HELPnet s.r.o Hurbanova 1/31, 96501  Žiar nad Hronom internet prevodný príkaz
20160385 26.05.2016 285,00 € Tomáš Hula Družstevná 151/69, 95617  Solčany lavičky do cintorína prevodný príkaz
2040002016 30.05.2016 63,08 € Region.úrad verejného zdravotníctva Cesta k nemocnici 1, 97556  Banská Bystrica vzorky vody prevodný príkaz
8/16 31.05.2016 100,00 € Ing. Ján Ďaďo Trnavá Hora 233, 96611  Trnavá Hora prevádzkovanie vodovodu prevodný príkaz
9/16 31.05.2016 300,00 € Ján Ďaďo Trnavá Hora 233, 96611  Trnavá Hora prevádzkovanie vodovodu prevodný príkaz
116060947 01.06.2016 834,02 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomíšikova 23/D, 82101  Bratislava stravné prevodný príkaz
4785595465 18.07.2016 19,99 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava pevná linka prevodný príkaz
201630468 13.06.2016 65,45 € ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24, 85101  Bratislava antivírus prevodný príkaz
3372016 07.06.2016 57,35 € LUSILA s.r.o. Nám. M.S.404, 96501  Žiar nad Hronom kancelárske potreby prevodný príkaz
9785591141 13.06.2016 0,59 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava poplatok mail prevodný príkaz
20161138 13.06.2016 363,80 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
20160440 16.06.2016 190,00 € Tomáš Hula Družstevná 151/69, 95617  Solčany lavičky do cintorína prevodný príkaz
95397683 21.06.2016 28,30 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava mobilný telefón prevodný príkaz
160100062 21.06.2016 78,91 € Tao, s.r.o. Dolná Ždaňa 52, 96601  Dolná Ždaňa dovoz štrku prevodný príkaz
201601988 21.06.2016 15,00 € HELPnet s.r.o Hurbanova 1/31, 96501  Žiar nad Hronom internet prevodný príkaz
2016030 29.06.2016 15,00 € MUDr.Ondrej Ulický Vansovej 7/9, 96501  Žiar nad Hronom zdravotný posudok prevodný príkaz
16VF01866 30.06.2016 2 132,68 € Marcela Kavalková Faturová-FIRE system Nižná Korňa 501, 02321  Korňa hasičská výstroj prevodný príkaz
786528909 20.06.2016 19,99 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava pevná linka prevodný príkaz
10670240 08.07.2016 86,39 € Kameňolom Sokolec, s.r.o. 96601  Bzenica štrk prevodný príkaz
20160143 12.07.2016 28,80 € Mgr. Ján Lečko Servis HP Pitelová 220, 96611  Trnavá Hora pracovná zdravotná služba prevodný príkaz
2786523940 14.07.2016 0,59 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava poplatok mail prevodný príkaz
201602319 12.07.2016 15,00 € HELPnet s.r.o Hurbanova 1/31, 96501  Žiar nad Hronom internet prevodný príkaz
20161166 14.07.2016 521,12 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
320716 18.07.2016 67,80 € CSB spol. s.r.o. Sládkovičova 92, 97401  Banská Bystrica oprava obecného rozhlasu prevodný príkaz
20160674 21.07.2016 182,63 € Harmonia, s.r.o Priemyselná 554/37, 96501  Žiar nad Hronom údržba osobného auta prevodný príkaz
95397683 21.07.2016 23,24 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava mobilný telefón prevodný príkaz
1615010592 21.07.2016 -11,04 € STAVIVÁ-Garaj s.r.o. Zvolenská cesta 31, 97401  Banská Bystrica vrátenie paliet prevodný príkaz
2016022 22.07.2016 40,00 € Martin Petro – PEMA Cyrila a Metoda 359/8, 96501  Žiar nad Hronom pevné sieťky prevodný príkaz
20160159 03.08.2016 33,74 € Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP Pitelová 220, 96611  Trnavá Hora pracovná zdravotná služba prevodný príkaz
201602649 05.08.2016 15,00 € HELPnet s.r.o Hurbanova 1/31, 96501  Žiar nad Hronom internet prevodný príkaz
20161195 09.08.2016 566,30 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
3787451199 09.08.2016 0,59 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava poplatok mail prevodný príkaz
8787456041 18.08.2016 19,99 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava pevná linka prevodný príkaz
160691 11.08.2016 64,74 € IDAMER Dr.Schweltzera 194, 91601  Stará Turá overenie vodomerov prevodný príkaz
160688 11.08.2016 288,72 € IDAMER Dr.Schweltzera 194, 91601  Stará Turá vodomer prevodný príkaz
290916007 11.08.2016 98,00 € Ivana Čunderlíková-AC Vzdelávacia agentúra Námestie SNP 75/26,, 96001  Zvolen školenie prevodný príkaz
95397683 18.08.2016 22,69 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava mobilný telefón prevodný príkaz
8601071810 22.08.2016 834,02 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomíšikova 23/D, 82101  Bratislava stravné prevodný príkaz
6160216 23.08.2016 24,36 € Banskobystrická regionálna správa ciest Majerská cesta 94, 97496  Banská Bystrica zvislá dopravná značka prevodný príkaz
95397683 23.08.2016 3,70 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava mobilný telefón prevodný príkaz
160100104 24.08.2016 75,62 € Tao, s.r.o. Dolná Ždaňa 52, 96601  Dolná Ždaňa dovoz štrku prevodný príkaz
1607206 30.08.2016 18,00 € Ing. Tibor Kovacs T-comp A. Nográdyho 35, 96001  Zvolen oprava výpočtovej techniky prevodný príkaz
20162121 06.09.2016 138,75 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
16FV160 06.09.2016 236,93 € ALFOX SLOVAKIA s r.o. J.C.Hronského 16, 96001  Zvolen materiál zasadačka prevodný príkaz
788386338 19.09.2016 25,99 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava pevná linka prevodný príkaz
2016035 07.09.2016 1 301,81 € Martin Petro – PEMA Cyrila a Metoda 359/8, 96501  Žiar nad Hronom vchodové dvere prevodný príkaz
201602975 07.09.2016 15,00 € HELPnet s.r.o Hurbanova 1/31, 96501  Žiar nad Hronom internet prevodný príkaz
9788382027 09.09.2016 0,59 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava poplatok mail prevodný príkaz
10670443 09.09.2016 79,40 € Kameňolom Sokolec, s.r.o. 96601  Bzenica štrk prevodný príkaz
20161224 12.09.2016 363,35 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
82016 19.09.2016 900,00 € Ing. Pavol IVAN Kremnické Bane č.159, 96701  Kremnické Bane projektová dokumentácia prevodný príkaz
1615010798 23.09.2016 243,47 € STAVIVÁ-Garaj s.r.o. Zvolenská cesta 31, 97401  Banská Bystrica dlažba cintorín prevodný príkaz
6160245 22.09.2016 792,00 € Banskobystrická regionálna správa ciest Majerská cesta 94, 97496  Banská Bystrica vysprávky prevodný príkaz
95397683 27.09.2016 18,99 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava mobilný telefón prevodný príkaz
490916 27.09.2016 67,80 € CSB spol. s.r.o. Sládkovičova 92, 97401  Banská Bystrica oprava obecného rozhlasu prevodný príkaz
52572555 27.09.2016 27,60 € PORADCA s.r.o. Pri celulózke 40, 01001  Žilina aktualizácie prevodný príkaz
1316 30.09.2016 300,00 € Ing. Ján Ďaďo Trnavá Hora 233, 96611  Trnavá Hora prevádzkovanie vodovodu prevodný príkaz
201603300 12.10.2016 15,00 € HELPnet s.r.o Hurbanova 1/31, 96501  Žiar nad Hronom internet prevodný príkaz
9789317668 18.10.2016 22,99 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava pevná linka prevodný príkaz
2789312158 12.10.2016 0,59 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava poplatok mail prevodný príkaz
2016040 14.10.2016 15,00 € MUDr.Ondrej Ulický Vansovej 7/9, 96501  Žiar nad Hronom zdravotný posudok prevodný príkaz
20161254 17.10.2016 370,44 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
16100175 04.10.2016 52,00 € Ivana Čunderlíková-AC Vzdelávacia agentúra Námestie SNP 75/26,, 96001  Zvolen školenie prevodný príkaz
160926 17.10.2016 96,35 € IDAMER Dr.Schweltzera 194, 91601  Stará Turá overenie vodomerov prevodný príkaz
20160216 20.10.2016 28,80 € Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP Pitelová 220, 96611  Trnavá Hora pracovná zdravotná služba prevodný príkaz
20162144 24.10.2016 496,69 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
20162145 24.10.2016 594,54 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
95397683 25.10.2016 22,69 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava mobilný telefón prevodný príkaz
20162148 26.10.2016 203,53 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
20162149 26.10.2016 173,02 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
2016045 03.11.2016 15,00 € MUDr.Ondrej Ulický Vansovej 7/9, 96501  Žiar nad Hronom zdravotný posudok prevodný príkaz
160995 03.11.2016 192,74 € IDAMER Dr.Schweltzera 194, 91601  Stará Turá overenie vodomerov prevodný príkaz
8601094261 03.11.2016 420,58 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomíšikova 23/D, 82101  Bratislava stravné prevodný príkaz
201603624 08.11.2016 15,00 € HELPnet s.r.o Hurbanova 1/31, 96501  Žiar nad Hronom internet prevodný príkaz
161012 08.11.2016 124,26 € IDAMER Dr.Schweltzera 194, 91601  Stará Turá vodomer prevodný príkaz
6790252296 18.11.2016 22,99 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava pevná linka prevodný príkaz
790247472 15.11.2016 0,59 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava poplatok mail prevodný príkaz
20161283 15.11.2016 338,50 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
161067 23.11.2016 288,72 € IDAMER Dr.Schweltzera 194, 91601  Stará Turá vodomer prevodný príkaz
95397683 24.11.2016 22,69 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava mobilný telefón prevodný príkaz
0230009/040381 21.11.2016 102,56 € METRO cASH&CARRY s.r.o Senecká cesta 1881, 90028  Ivanka pri Dunaji mikulášske balíčky hotovosť
20162174 24.11.2016 160,45 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
20166099 28.11.2016 22,86 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ul.Cyrila a Metoda 357/23, 96501  Žiar nad Hronom vzorky vody prevodný príkaz
161087 28.11.2016 307,92 € IDAMER Dr.Schweltzera 194, 91601  Stará Turá vodomer prevodný príkaz
4560002016 29.11.2016 234,60 € Region.úrad verejného zdravotníctva Cesta k nemocnici 1, 97556  Banská Bystrica rozbor vody prevodný príkaz
20161181 30.11.2016 417,60 € FEREX s.r.o. Vodná 23, 94901  Nitra kukanádoby prevodný príkaz
591116 02.12.2016 98,28 € CSB spol. s.r.o. Sládkovičova 92, 97401  Banská Bystrica oprava obecného rozhlasu prevodný príkaz
20161437 02.12.2016 103,20 € Disig, a.s. Záhradnícka 151, 82108  Bratislava elektronická pečať prevodný príkaz
201603958 09.12.2016 15,00 € HELPnet s.r.o Hurbanova 1/31, 96501  Žiar nad Hronom internet prevodný príkaz
2016049 13.12.2016 1 301,81 € Martin Petro – PEMA Cyrila a Metoda 359/8, 96501  Žiar nad Hronom vchodové dvere prevodný príkaz
3791185671 19.12.2016 22,99 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava pevná linka prevodný príkaz
3791158048 13.12.2016 0,59 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava poplatok mail prevodný príkaz
20161312 13.12.2016 562,23 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
1612089 14.12.2016 388,56 € VELMA ZH s.r.o. A. Štefanku 902/7, 96501  Žiar nad Hronom pracovné dosky kuchyňa prevodný príkaz
89949597 20.12.2016 8,60 € PORADCA s.r.o. Pri celulózke 40, 01001  Žilina koniec roka v účtovníctve prevodný príkaz
1607317 21.12.2016 24,00 € Ing. Tibor Kovacs T-comp A. Nográdyho 35, 96001  Zvolen oprava výpočtovej techniky prevodný príkaz
95397683 21.12.2016 21,69 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava mobilný telefón prevodný príkaz
6160331 21.12.2016 81,72 € Banskobystrická regionálna správa ciest Majerská cesta 94, 97496  Banská Bystrica zimný posyp prevodný príkaz
7692016 20.12.2016 73,06 € LUSILA s.r.o. Nám. M.S.404, 96501  Žiar nad Hronom kancelárske potreby prevodný príkaz
10164430 29.12.2016 50,00 € JF spol. s r. o. Záhradná 4, 96212  Detva dokumentácia CO prevodný príkaz
2346/2016 30.12.2016 81,72 € REMESLO strojal. s.r.o. Priemyselná 12, 96501  Žiar nad Hronom frézovanie vodomeru prevodný príkaz
9792131927 18.1.2017 22,99 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava pevná linka prevodný príkaz
5792105043 10.1.2017 0,59 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762  Bratislava poplatok mail prevodný príkaz
20160289 17.1.2017 28,80 € Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP Pitelová 220, 96611  Trnavá Hora pracovná zdravotná služba prevodný príkaz
28060599 17.1.2017 403,91 € Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047  Žilina doplatok elektrika prevodný príkaz
20161341 17.1.2017 772,75 € Technické služby a.s. SNP 131, 96501  Žiar nad Hronom vývoz odpadu prevodný príkaz
6160347 17.1.2017 40,32 € Banskobystrická regionálna správa ciest Majerská cesta 94, 97496  Banská Bystrica zimný posyp prevodný príkaz