Kniha objednávok

Číslo objednávky Dátum vystavenia Suma(€) Dodávateľ Popis objednávky
1 1.2.2017 450 € Martin Petro – PEMA okná-WC
2 16.2.2017 27 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva odber vzoriek vody
3 7.3.2017 200 € Kameňolom Sokolec s.r.o. kamenivo
4 24.3.2017 110 € IDAMER s.r.o. overenie vodomerov
5 24.3.2017 50 € IDAMER s.r.o. oprava vodomerov
6 9.5.2017 1 € ASEKOL SK s.r.o. vývoz zberne na baterky
7 30.6.2017 100 € ELPRA-technik, Jozef Vojtek prevádzkovanie rádiových zariadení DHZ
8 11.7.2017 100 € BROS Computing, s.r.o. aktual. bezp. projektu
9 12.7.2017 120 IDAMER s.r.o. overenie vodomerov