Kniha objednávok

IČO:  00320919  Dátum :  16.02.2017
Číslo objednávky Dátum vystavenia Dátum dodania Suma<EUR> Dodávateľ Popis objednávky
1 01.02.2017 0 Martin Petro – PEMA okná-WC
2 16.02.2017 0 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzoriek vody
3 07.03.2017 0 Kameňolom Sokolec s.r.o. kamenivo