Dokumenty na stiahnutie

V tejto časti nájdete vzory ku všetkým dokumentom či žiadostiam, ktoré sa dajú uplatniť. Stiahnuť si ich môžete ako textový PDF súbor, alebo upraviteľný docx/rtf súbor. Ak Vám niektorý dokument chýba, môžete nám to oznámiť a pokúsime sa to čo najskôr napraviť.

DOC – Ohlásenie drobnej stavby
PDF – Ohlásenie drobnej stavby

DOC – Žiadosť o vydanie súhlasu
PDF – Žiadosť o vydanie súhlasu

DOC – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
PDF – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

DOC – Žiadosť u určenie súpisného čísla
PDF – Žiadosť u určenie súpisného čísla

DOC – Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
PDF – Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska