Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla

Webové sídlo obce Pitelová sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá neúplného dodržania štandardov v niektorých častiach stránky. Ich prerobenie si vyžaduje čas, vzhľadom na bohatý obsah webového sídla obce Pitelová. Ospravedlňujeme sa dotknutým občanom za problémy pri prezeraní týchto podstránok. V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webové sídla na adrese:webmaster@pitelova.eu