Civilná ochrana

Civilná ochrana č.1
– ako sa zachovať v mimoriadnych udalostiach
– volanie na číslo 112
Civilná ochrana č.2
– varovné signály
– dôležité telefónne čísla
Civilná ochrana č.3
– čo robiť pri evakuácií
Civilná ochrana č.4
– kolektívna ochrana, ochranné stavby
Civilná ochrana č.5
– záchranné práce, postup pri záchranných prácach
Civilná ochrana č. 6
Civilná ochrana č. 7
Civilná ochrana č.8
Civilná ochrana č.9
Civilná ochrana č.10
Civilná ochrana č.11
Civilná ochrana č.12
Civilná ochrana č.13
Civilná ochrana č.14
Civilná ochrana č.15
Civilná ochrana č.16