História Pitelovej

História Pitelovej

Pitelová sa prvýkrát spomína v roku 1264, ale listina už ako dôkaz neexistuje. Prvá zachovaná písomná zmienka je z roku 1487. Tu sa obec spomína pod názvom PICHTOFALVA. Dnešné pomenovanie sa uvádza v roku 1564. Viac »

Obecný úrad Pitelová

Obecný úrad Pitelová

Oznamy, dokumenty, zmluvy a informácie z prostredia administrácie obce Pitelová. Všetko na jednom mieste, viditeľne a prehľadne. Viac »

DHZ Pitelová

DHZ Pitelová

Stránky Dobrovoľného hasičského zboru Pitelová s fotogalériami ich úspechov v súťažiach, ako aj informáciami o našich hasičoch. Viac »

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie do 08.06.2018

Obecný úrad Pitelová zverejňuje nasledovné dokumenty k  pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pitelová : Návrh Záverečného účtu obce Pitelová za rok 2017

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy boli pridané nasledovné zmluvy : 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29.05.2018 (utorok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Obec hľadá brigádnikov

Obecný úrad hľadá brigádnikov na vybudovanie ďalšej časti chodníka v cintoríne. Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 0905325053 alebo na obecnom úrade. Hodinová mzda: 3,32 € v zmysle platného Poriadku odmeňovania pracovníkov obce.

Povinné očkovanie psov

Súkromný veterinár MVDr. Mäsiar oznamuje občanom, že sa dňa 26.05.2018 (sobota) uskutoční povinné očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote:

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby medzi obcou Pitelová a BROS Computing, s.r.o.

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce medzi obcou Pitelová a Dobrovoľným hasičským zborom Pitelová.  

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o vytvorení webového sídla a Zmluva o prevádzke webového sídla medzi obcou Pitelová a Galileo Corporation s.r.o.  

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná  Zámenná zmluva č. 1/2018/ZZ medzi obcou Pitelová a Banskobystrickým samosprávnym krajom.

Informácie pre prípadných záujemcov o absolvovanie dobrovoľnej vojenskej prípravy

PERSONÁLNY ÚRAD OZBROJENÝCH SÍL REGULAČNÁ SKUPINA BANSKÁ BYSTRICA Dobrovoľná vojenská príprava – DVP Skladá sa zo základného vojenského výcviku a odbornej prípravy Informácie pre uchádzačov