História Pitelovej

História Pitelovej

Pitelová sa prvýkrát spomína v roku 1264, ale listina už ako dôkaz neexistuje. Prvá zachovaná písomná zmienka je z roku 1487. Tu sa obec spomína pod názvom PICHTOFALVA. Dnešné pomenovanie sa uvádza v roku 1564. Viac »

Obecný úrad Pitelová

Obecný úrad Pitelová

Oznamy, dokumenty, zmluvy a informácie z prostredia administrácie obce Pitelová. Všetko na jednom mieste, viditeľne a prehľadne. Viac »

DHZ Pitelová

DHZ Pitelová

Stránky Dobrovoľného hasičského zboru Pitelová s fotogalériami ich úspechov v súťažiach, ako aj informáciami o našich hasičoch. Viac »

Návrh zmluvy o vodovode so StVS a.s.

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Obecný úrad/zmluvy bol pridaný Návrh zmluvy o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení realizácie stavby “Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – Vodovod” so StVS a.s.

Zmluvy o poskytnutí finančných dotácií

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Obecný úrad/Zmluvy boli pridané nasledovné dokumenty:

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Obecný úrad/zmluvy bola pridaná Zmluva č. 149/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017.

Aktualizácia dokumentov

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Obecný úrad/Obecné zastupiteľstvo bol pridaný Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov v Obci Pitelová

Aktualizácia dokumentov

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Obecné zastupiteľstvo boli pridané dokumenty: Správa záverečného účtu za rok 2016 Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 Správa nezávislého audítora za rok 2016

Záznam divadelnej hry S tvojou dcérou NIE

S tvojou dcérou nie miniatúpra

Záznam divadelnej hry Antonína Procházku – S tvojou dcérou NIE v podarí ochotníckeho divadelného súboru PITELOVČANIA. Súčasťou programu boli aj vianočné koledy.

ZO ZTP Pitelová – Zájazd do Budapešti

EventImage-024490-

ZO ZTP Pitelová usporiada dňa 27.5.2017 zájazd do Budapešti do Tropicaria – podmorského sveta a okolitých historických pamiatok. Poplatok za člena je 10 eur, nečlena 15 eur a dieťa 10 eur. V cene nie sú započítané vstupy do jednotlivých objektov. Odchod

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecné zastupiteľstvo/Zmlvuy bola pridaná Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosťou REMEK a Licenčná zmluva o IS

OZNÁMENIE

O b e c n ý  ú r a d   P i t e l o v á, Pitelová 79,  966 11 Trnavá Hora Obecné zastupiteľstvo konané dňa 21.04.2017 sa neuskutoční, z dôvodu nesplnenia podmienky zverejnenia materiálov, o ktorých malo byť rokované

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.04.2017

Obecný úrad  v   P i t e l o v e j    tel., fax  045/6775131                                                                                    V Pitelovej dňa 18.04.2017 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.04.2017