História Pitelovej

História Pitelovej

Pitelová sa prvýkrát spomína v roku 1264, ale listina už ako dôkaz neexistuje. Prvá zachovaná písomná zmienka je z roku 1487. Tu sa obec spomína pod názvom PICHTOFALVA. Dnešné pomenovanie sa uvádza v roku 1564. Viac »

Obecný úrad Pitelová

Obecný úrad Pitelová

Oznamy, dokumenty, zmluvy a informácie z prostredia administrácie obce Pitelová. Všetko na jednom mieste, viditeľne a prehľadne. Viac »

DHZ Pitelová

DHZ Pitelová

Stránky Dobrovoľného hasičského zboru Pitelová s fotogalériami ich úspechov v súťažiach, ako aj informáciami o našich hasičoch. Viac »

Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva

OCU

Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva si môžete pozrieť tu.      

Vatra 2017

11939577_477755269070722_1759479250_n

DHZ Pitelová a Obec Pitelová Vás pozývajú na zapálenie vatry SNP na ihrisku Upieca, ktoré sa uskutoční dňa 26.08.2017 o 20:00 hod. O občerstvenie je postarané. Plagát nájdete tu.    

Aktualizácia zmlúv

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Zmluvy boli pridané nové zmluvy medzi obcou Pitelová a Strabag s.r.o. – “Miestna komunikácia do osady U Kuricov”, “Mostík – Pitelová, Trnavá Hora” a medzi obcou Pitelová a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. – “Zmluva o postúpení práv a povinností”.

Aktualizácia dokumentov

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Zmluvy bola pridaná Zmluva o budúcej zmluve medzi BBSK a obcou Pitelová

Nahlasovanie stavu vodomerov a aktualizácia dokumentov

erb-256x300_emboss_00000_00000

Žiadame občanov, aby v termíne do 10.07.2017 nahlásili stav vodomerov na Obecný úrad. Do časti Obecný úrad na našej stránke bola pridaná Zápisnica č.2 z dňa 23.06.2017.  

Informácie pre voliča k voľbám do BBSK a uznesenie z 23.6.2017

erb-256x300_emboss_00000_00000

Na stránku boli pridané Informácie pre voliča k voľbám do Banskobystrického samosprávneho kraja. Obsahuje všetky potrebné informácie o pripravovaných voľbách.

Nové nájomné zmluvy na hrobové miesta

Od 19. 06. 2017 sa budú uzatvárať nové nájomné zmluvy na hrobové miesta. K uzatvoreniu nájomných zmlúv je potrebné dostaviť sa na Obecný úrad v Pitelovej v úradných hodinách.

Aktualizácia stránky

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.06.2017

OCU

Obecný úrad  v   P i t e l o v e j    tel., fax  045/6775131                                                                                    V Pitelovej dňa 12.06.2017

Návrh zmluvy o vodovode so StVS a.s.

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Obecný úrad/zmluvy bol pridaný Návrh zmluvy o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení realizácie stavby “Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – Vodovod” so StVS a.s.