História Pitelovej

História Pitelovej

Pitelová sa prvýkrát spomína v roku 1264, ale listina už ako dôkaz neexistuje. Prvá zachovaná písomná zmienka je z roku 1487. Tu sa obec spomína pod názvom PICHTOFALVA. Dnešné pomenovanie sa uvádza v roku 1564. Viac »

Obecný úrad Pitelová

Obecný úrad Pitelová

Oznamy, dokumenty, zmluvy a informácie z prostredia administrácie obce Pitelová. Všetko na jednom mieste, viditeľne a prehľadne. Viac »

DHZ Pitelová

DHZ Pitelová

Stránky Dobrovoľného hasičského zboru Pitelová s fotogalériami ich úspechov v súťažiach, ako aj informáciami o našich hasičoch. Viac »

Veľkokapacitné kontajnery

Oznamujeme Vám, že od 3. apríla budú v obci rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery.

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pitelová medzi obcou Pitelová a Telovýchovnou jednotou Družstevník Pitelová.

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pitelovej zo dňa 09.03.2018

Do časti Obecný úrad/Obecné zastupiteľstvo boli pridané dokumenty : – Zápisnica č. 1/2018.  

Zber elektroodpadu

Obecný úrad Pitelová v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Repríza divadelného predstavenia „S brokovnicou na manžela“

Ochotnícky súbor Pitelovčania Vás pozýva na reprízu divadelnej hry Štefana Kršňáka “S brokovnicou na manžela”, ktorá sa uskutoční dňa 25.03.2018 o 14:30 hod. v sále kultúrneho domu v Pitelovej.    

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pitelovej zo dňa 09.03.2018

Do časti Obecný úrad/Obecné zastupiteľstvo boli pridané dokumenty : – Uznesenie č. 1/2018

Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Pitelová čierne zeme

Miesto realizácie projektu: Obec Pitelová čierne zeme. Názov a stručný opis projektu: Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Pitelová.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09.03.2018 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu.  

Fotogaléria Detský karneval 2018

Pozvánka na Fašiangové slávnosti 10.-12.2.2018