História Pitelovej

História Pitelovej

Pitelová sa prvýkrát spomína v roku 1264, ale listina už ako dôkaz neexistuje. Prvá zachovaná písomná zmienka je z roku 1487. Tu sa obec spomína pod názvom PICHTOFALVA. Dnešné pomenovanie sa uvádza v roku 1564. Viac »

Obecný úrad Pitelová

Obecný úrad Pitelová

Oznamy, dokumenty, zmluvy a informácie z prostredia administrácie obce Pitelová. Všetko na jednom mieste, viditeľne a prehľadne. Viac »

DHZ Pitelová

DHZ Pitelová

Stránky Dobrovoľného hasičského zboru Pitelová s fotogalériami ich úspechov v súťažiach, ako aj informáciami o našich hasičoch. Viac »

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií BBRSC/05142/2017 medzi obcou Pitelová a Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a.s.

“S brokovnicou na manžela”

FreeGreatPicture.com-9951-beautiful-hd-pictures-stage

Ochotnícky súbor Pitelovčania uvedie divadelnú hru Štefana Kršňáka “S brokovnicou na manžela”. Pozývame všetkých milovníkov ochotníckeho divadla dňa 25.12.2017 o 14:30 hod. do sály kultúrneho domu v Pitelovej.  

Aktualizácia dokumentov

OCU

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bol pridaný Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve na pozemok medzi Obcou Pitelová a M&J Business s.r.o.  

Mikuláš 2017 + foto

IMG_0556

Milí spoluobčania, Dňa 8.12.2017 sa uskutočnila krásna akcia v našej obci, prišiel MIKULÁŠ aj s pomocníkmi s anjelom a čertom.

Aktualizácia dokumentov

OCU

Do časti Obecný úrad/Obecné zastupiteľstvo boli pridané dokumenty :

Vianočný turnaj v stolnom futbale

DSCN0761

Pozývame všetkých na tradičný Vianočný turnaj v stolnom futbale, ktorý sa uskutoční 26.12.2017 v kultúrnom dome. Registrácia dvojíc začína od 16:00. Viac informácií

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

OCU

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 01.12.2017 (piatok) o 16.00 hod.  v zasadačke obecného úradu.

Mikuláš 2017

miki[1]

Srdečne Vás pozývame na Mikulášske popoludnie, ktoré sa uskutoční v piatok 08.12.2017 od 16:00 hod. v sále kultúrneho domu v Pitelovej. Pre detičky je pripravený program – zdobenie perníkov, hudba, vianočný punč a príde aj Mikuláš, ktorý nám pomôže rozsvietiť

Návrh rozpočtu obce na roky 2018,2019,2020

Návrh rozpočtu obce na roky 2018,2019,2020  zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: Príjmy rozpočtu  Výdavky rozpočtu

Zber elektroodpadu

Obecný úrad Pitelová v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční dňa 13.11.2017 (pondelok) od 08:00 hod.