Obsah

Aktuality

Správy

.

Národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Viac informácií získate na webovej stránke www.prevenciakriminality.sk . Na uvedenej stránke sa nachádza aj nový spôsob pomoci obetiam – tzv. LiveChat, kde môžu obete anonymne požiadať o pomoc. Viac informácií k online poradni nájdete tiež na tejto stránke.

celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a
zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.


celý text

ostatné | 6. 9. 2019 | Autor: Správca Webu