Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 10
ďalší posledná

Pokyny k zimnému vykurovaciemu obdobiu  1

Pokyny k zimnému vykurovaciemu obdobiu

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v domácnostiach počas vykurovacej sezóny je predovšetkým nedbanlivosť a nevedomosť občanov, nesprávna inštalácia a prevádzka tepelných spotrebičov, nevykonávanie pravidelného čistenia a kontroly komínov a tiež nedodržiavanie najzákladnejších požiarnobezpečnostných predpisov.
Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarni v zmysle § 23 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Podľa týchto predpisov je obec povinná vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor Okresné riaditeľstvo HaZZ a v rodinných domoch a bytových domoch okrem bytových domov, ktoré majú viac ako osem nadzemných podlaží. celý text

ostatné | 25. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
ZBER DREVENÉHO ODPADU  1

ZBER DREVENÉHO ODPADU

V našej obci bude prebiehať zber dreveného odpadu od 9.10 do 19.10. na miestach, kde bývajú uložené veľkokapacitné kontajnery. celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
Nábor talentovaných futbalistov  1

Nábor talentovaných futbalistov

Športový klub Jastrabá hľadá do svojho futbalového klubu talentovaných chlapcov narodených v roku 2007 a mladších. celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
Poľnohospodárske družstvo Stará Kremnička oznamuje vlastníkom pôdy 1

Poľnohospodárske družstvo Stará Kremnička oznamuje vlastníkom pôdy

Nájom za pôdu bude vydávať od 9.10.2019. celý text

ostatné | 2. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY  1

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY

KONTAJNERY BUDÚ V NAŠEJ OBCI ROZMIESTNENÉ OD 7.10.2019 celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
POZOR zvýšený výskyt MEDVEĎA HNEDÉHO v katastri obce Pitelová  1

POZOR zvýšený výskyt MEDVEĎA HNEDÉHO v katastri obce Pitelová

Upozornenie pre všetkých občanov ! celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
Zájazd do Poľska  1

Zájazd do Poľska

ZO SZZP a priateľov organizuje zájazd do Poľska dňa 23.10.2019 celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Otvorenie Zariadenia pre seniorov DOMOV ŽIVOTA

Zariadenie pre seniorov v srdci krásnej prírody Štiavnických vrchov, je naplánované 1. októbra 2019.
Cieľom zariadenia je zabezpečiť kvalitný a plnohodnotný život v seniorskom veku, poskytnúť klientom odbornú a profesionálnu starostlivosť v oblasti sociálneho poradenstva a záujmovej činnosti. celý text

ostatné | 24. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Viac informácií získate na webovej stránke www.prevenciakriminality.sk . Na uvedenej stránke sa nachádza aj nový spôsob pomoci obetiam – tzv. LiveChat, kde môžu obete anonymne požiadať o pomoc. Viac informácií k online poradni nájdete tiež na tejto stránke.

celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a
zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.


celý text

ostatné | 6. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
prvá
z 10
ďalší posledná