Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 15
ďalší posledná

Oznam starostky obce

Oznamujem Vám, že dnes som sa zúčastnila na mimoriadnom rokovaní Združenia miest a obcí žiarsky región, ktoré sa konalo o 9-tej hodine v Banskej Štiavnici.
Starostovia a primátori okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica a zástupca za Banskobystrický samosprávny kraj p. Ondrej Lunter rokovali o podmienkach riešenia prímestských spojov.
ZMO ZH dnes prijalo Uznesenie, v ktorom schvaľuje v záujme zabezpečenia dopravných služieb našim obyvateľom objednanie dopravných služieb v rozsahu platných cestovných poriadkov pre okresy ZH, BS a ZC.
Verejná doprava nie je naša originálna kompetencia, ale nechceme, aby následky znášali občania, ktorí tento stav nespôsobili.
Od zajtra autobusy pôjdu podľa platného cestovného poriadku.

V Pitelovej, 26.01.2020 Martina Záhorcová, starostka obce


celý text

ostatné | 27. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
Oznámenie pre daňovníkov  1

Oznámenie pre daňovníkov

Obec Pitelová ako správca dane oznamuje všetkým daňovníkom, u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti, že do 31.01.2020 sú povinní podať "Priznanie k dani z nehnuteľnosti" na Obecný úrad Pitelová. Ide o daňovníkov, korí v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť akýmkoľvek spôsobom, ďalej ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo povolenie na odstránenie stavby, zmeny účelu užívania stavby.

O zníženie dane môže požiadať správcu dane daňovník - vlastník fyzická osoba staršia ako 65 rokov, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, v lehote do 31.01.2020.

Žiadame majiteľov psov, aby nahlásili úhyn, prípadne nadobudnutie psa do 31.01.2020 na obecný úrad.

Do 31.01.2020 je potrebné obec požiadať aj o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad s doložením potrebných dokladov (pobyt v zahraničí, pobyt v inej obci.)

Zároveň Vám oznamujeme, že dane a poplatky bude možné uhrádzať až po doručení Rozhodnutia o dani a Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady všetkým daňovníkom. celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
NÁVOD NA SPRÁVNE SEPAROVANIE  1

NÁVOD NA SPRÁVNE SEPAROVANIE

Na skládkach sa stále hromadí veľa plastov, papiera, skla a iných materiálov, ktoré by sa dali opätovne využiť bez toho, aby znečisťovali našu prírodu.

Aby boli recyklované, je potrebné ich umiestniť do správnej zbernej nádoby. Vhodením do nesprávnej nádoby sa znehodnocuje snaha tých, korí separujú správne. Ak sa v smetnej nádobe nachádza 45% nevhodného opadu, spracovanie takého odpadu, ktorý je prakticky nepoužiteľný znáša obec a neskôr sa tieto nálady odzrkadlia na zvýšení poplatkov obyvateľov. celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov

Oznamujeme vám, že obecný úrad bude počas vianočných sviatkov od 23.12.2019 do 31.12.2019 zatvorený. Otvorené bude opäť 02.01.2020. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Africký mor ošípaných - identifikácia a registrácia chovov ošípaných

Na základe vývoja nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku i v okolitých krajinách, relevantnej legislatíve týkajúcej sa registrácie chovov ošípaných, ako aj odporúčania veterinárnych expertov EÚ, vás chceme informovať o dôležitých skutočnostiach, ktoré sú uvedené v prílohe tohto príspevku. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Vianočné prianie

Krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2020 vám praje starostka obce Martina Záhorcová a kolektív obecného úradu Pitelová. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Verejná obchodná spoločnosť Kaufland hľadá brigádnikov na roznos reklamných novín !

KAUFLAND verejná obchodná spoločnosť, hľadá brigádnikov na roznos reklamných novín pre obec Pitelová. Plat od 31,- eur za štyri roznosy plus motivačné príplatky.
Telefonický kontakt : 0903317056 p. Valentovičová
celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Verejná zbierka na pomoc ľuďom v Prešove

Dňa 6.12.2019 otriasla Slovenskom smutná správa o tragickej udalosti na prešovskom sídlisku v súvislosti s výbuchom plynu v bytovke. Je to situácia, ktorá veľmi silno zasiahla do osudov mnohých obyvateľov a ich rodín.
Preto Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti verejnú zbierku prostredníctvom ktorej je možné prispieť na zmiernenie zložitej životnej situácie mnohých dotknutých rodín. Na tomto linku nájdete detailné informácie k možnosti verejnej zbierke v rámci transparentného účtu mesta Prešov.

foto: Horiaca bytovka po výbuchu plynu v Prešove.(Zdroj: Michal Ivan) celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Spoločná verejná zbierka obcí Kolíňany a Jelenec

streda 13. november 2019 sa navždy zapísala do novodobých dejín Slovenska ako čierny a tragický deň. Nehoda nákladného auta a autobusu pravidelnej linky Nitra – Kolíňany – Jelenec zasiahla do života 32 rodín. Počas tragickej udalosti zahynulo 12 osôb vo veku od 15 do 70 rokov. Medzi nimi bolo 6 maloletých detí ako aj jeden manželský pár. Aj keď nič nedokáže zmierniť ich žiaľ a nevráti im domov ich milované deti, rodičov, starých rodičov, priateľov. Ich návrat do normálneho života po tak tragickej udalosti je však veľmi ťažký a finančne náročný. Napr. manželský pár, ktorý zahynul v autobuse po sebe zanechal dve maloleté deti. Preto Vás, aj v ich mene, prosíme o podanie pomocnej ruky.
Obce na účel zbierky zriadili transparentný účet v Prima banke s číslom SK62 5600 0000 0008 0192 9012.
Za Váš prejav spolupatričnosti, za Vašu podporu, podanú pomocnú ruku a nezištnosť Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Hasiči hasičom 2019

Podujatie s názvom „HASIČI HASIČOM“ je podujatie, prostredníctvom ktorého hasiči spomínajú na činy z uplynulého roka, aby tak svojou vážnosťou a výnimočnosťou neupadli do zabudnutia. Podujatie sa uskutoční 17. januára 2020 v kultúrnom dome v Hliníku nad Hronom, kde sa v tento deň stretnú profesionálni a dobrovoľní hasiči, aby udelili ocenenia najlepším spomedzi nich. Organizovať podobné podujatie je často neľahká úloha. Bez pomoci širšieho okolia to však ide len ťažko. Preto organizačný štáb oslovuje práve vás, ktorí máte možnosti, ako pomôcť. Je samozrejmé, že podobné podujatie nie je len časovo náročné na prípravu, ale ako to v dnešnej dobe býva, je náročné financovať ho takým spôsobom, aby malo úroveň potrebnú k oslave hasičských činov. Preto vás chceme poprosiť o pomoc, či už prostredníctvom materiálneho zabezpečenia, alebo formou finančného príspevku na podporu organizovania tohto podujatia. Akúkoľvek formu pomoci si vysoko ceníme.
celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Informácia pre občanov, ktorí majú záujem o prípravu na prijímacie skúšky a prípravu na vysokoškolské štúdium na slovenské a české vysoké školy a na Akadémiu ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.

Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou OS), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu študentov na vysokoškolské štúdium. Príprava prebieha v predmetoch matematika, fyzika, psychodiagnostické testy, Študent si môže vybrať, o ktoré predmety má záujem a v akom rozsahu. Viac informácií získate v prílohe tohto príspevku. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Mikulášske prianie

Krásny mikulášsky deň vám všetkým zo srdca želá starostka obce Martina Záhorcová a kolektív Obecného úradu. celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
Verejná obchodná spoločnosť Kaufland hľadá brigádnikov na roznos reklamných novín !  1

Verejná obchodná spoločnosť Kaufland hľadá brigádnikov na roznos reklamných novín !

KAUFLAND verejná obchodná spoločnosť, hľadá brigádnikov na roznos reklamných novín pre obec Pitelová. Plat od 29,- eur za štyri roznosy plus motivačné príplatky.
Telefonický kontakt : 0903317056 p. Valentovičová
celý text

ostatné | 5. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Rady a tipy na EKO Vianoce.

Hoci sú Vianoce časom hojnosti a dostatku, neplytvajte zbytočne. Prinášame vám rady a tipy, ako sa správať na Vianoce ekologickejšie. celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
MIKULÁŠ 6.12.2019  1

MIKULÁŠ 6.12.2019

Milé deti, príďte privítať Mikuláša ! Stretneme sa dňa 6.12.2019 o 16:00 hod. pri zastávke Fridrich. Mikuláš nás bude čakať aj s jeho pomocníkmi v altánku na ihrisku. Tešíme sa na vás. celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Výkup a výmena papiera za hygienické výrobky Harmony

Kedy? 22.11.2019 t.j. PIATOK, Čas? od 15:50, Bližšie informácie sú uvedené na plagáte.
celý text

ostatné | 14. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Poďakovanie DHZ Pitelová

Starostka obce Pitelová, venuje POĎAKOVANIE členom Dobrovoľného hasičského zboru Pitelová, za účasť na brigáde, počas ktorej bol vyčistený svah popri ceste medzi dolnou a hornou časťou našej obce.
celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Protipožiarne kontrola v obci

Dňa 09.11.2019 budú Hasiči vykonávať protipožiarne kontroly v Hornej časti obce a u Kuricov. Žiadame občanov, aby umožnili prístup ku komínom a vykurovacím telesám. celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
Pokyny k zimnému vykurovaciemu obdobiu  1

Pokyny k zimnému vykurovaciemu obdobiu

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v domácnostiach počas vykurovacej sezóny je predovšetkým nedbanlivosť a nevedomosť občanov, nesprávna inštalácia a prevádzka tepelných spotrebičov, nevykonávanie pravidelného čistenia a kontroly komínov a tiež nedodržiavanie najzákladnejších požiarnobezpečnostných predpisov.
Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarni v zmysle § 23 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Podľa týchto predpisov je obec povinná vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor Okresné riaditeľstvo HaZZ a v rodinných domoch a bytových domoch okrem bytových domov, ktoré majú viac ako osem nadzemných podlaží. celý text

ostatné | 25. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
ZBER DREVENÉHO ODPADU  1

ZBER DREVENÉHO ODPADU

V našej obci bude prebiehať zber dreveného odpadu od 9.10 do 19.10. na miestach, kde bývajú uložené veľkokapacitné kontajnery. celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
Nábor talentovaných futbalistov  1

Nábor talentovaných futbalistov

Športový klub Jastrabá hľadá do svojho futbalového klubu talentovaných chlapcov narodených v roku 2007 a mladších. celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
Poľnohospodárske družstvo Stará Kremnička oznamuje vlastníkom pôdy 1

Poľnohospodárske družstvo Stará Kremnička oznamuje vlastníkom pôdy

Nájom za pôdu bude vydávať od 9.10.2019. celý text

ostatné | 2. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY  1

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY

KONTAJNERY BUDÚ V NAŠEJ OBCI ROZMIESTNENÉ OD 7.10.2019 celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
POZOR zvýšený výskyt MEDVEĎA HNEDÉHO v katastri obce Pitelová  1

POZOR zvýšený výskyt MEDVEĎA HNEDÉHO v katastri obce Pitelová

Upozornenie pre všetkých občanov ! celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
Zájazd do Poľska  1

Zájazd do Poľska

ZO SZZP a priateľov organizuje zájazd do Poľska dňa 23.10.2019 celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Otvorenie Zariadenia pre seniorov DOMOV ŽIVOTA

Zariadenie pre seniorov v srdci krásnej prírody Štiavnických vrchov, je naplánované 1. októbra 2019.
Cieľom zariadenia je zabezpečiť kvalitný a plnohodnotný život v seniorskom veku, poskytnúť klientom odbornú a profesionálnu starostlivosť v oblasti sociálneho poradenstva a záujmovej činnosti. celý text

ostatné | 24. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Viac informácií získate na webovej stránke www.prevenciakriminality.sk . Na uvedenej stránke sa nachádza aj nový spôsob pomoci obetiam – tzv. LiveChat, kde môžu obete anonymne požiadať o pomoc. Viac informácií k online poradni nájdete tiež na tejto stránke.

celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a
zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.


celý text

ostatné | 6. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
prvá
z 15
ďalší posledná