Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 3
posledná

10 odporúčaní pri COVID-19

Infografiky z MZ SR ohľadom COVID - 19


ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

OZNÁMENIE

Dňa 09.03.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal Verejnou vyhláškou č.: OLP/2405/84443 „Rozhodnutie“, ktorým nariaďuje nasledovné opatrenie:
Podľa § 48 ods.4 písm.d) zákona 355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Z uvedeného dôvodu Obec PITELOVÁ ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci Pitelová vydáva nasledovné obmedzenie:

Pohrebných obradov sa môžu zúčastniť
výlučne blízki príbuzní.
Obmedzenie platí od:
13. 03. 2020 do odvolania.

Žiadame o rešpektovanie uvedeného obmedzenia. Smútočným hosťom zároveň odporúčame obmedziť vyjadrenie kondolencie pozostalým.
Rešpektovaním tohto rozhodnutia prispejete aj Vy k obmedzeniu šírenia nákazy prenosného ochorenia COVID -19.
celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Dopravná zdravotná služba

Prehľad kontaktných údajov na dopravnú zdravotnú službu v Banskobystrickom kraji nájdete v priloženej tabuľke.
celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Zmena a doplnenie opatrenia

Ústredný krízový štáb vydal zmenu a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020

celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Uznesenie bezpečnostnej rady kraja Banská Bystrica

Na základe uznesenia č. 99 Bezpečnostnej rady kraja Banská Bystrica zo dňa 16.03.2020 sa v obci obmedzuje pohyb obyvateľov na verejných priestranstvách. Dodržiavanie nariadenia sa bude kontrolovať.
celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR nariaďuje tieto opatrenia:
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
ZBER ELEKTROODPADU - ZRUŠENÝ!!! 1

ZBER ELEKTROODPADU - ZRUŠENÝ!!!

Firma Rovami z dôvodu nedostatočného počtu zamestnancov zrušila plánovaný zber odpadu v našej obci. O náhradnom termíne Vás budeme informovať. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Špeciálna rubrika Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 zriadilo špeciálnu rubriku Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona), na ktorej priebežne publikujú aktuálne vyhlášky a závažné rozhodnutia celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Veľkokapacitné kontajnery

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY

Dňa 23.03.2020 budú v obci Pitelová rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Dôležité informácie!!!

V súvislosti so šíriacou sa nákazou coronavírusu oznamujeme niekoľko dôležitých informácií:

Žiadame občanov, aby v maximálnej možnej miere zvážili osobné návštevy všetkých verejných inštitúcií, obchodných prevádzok, verejných miest a podobne. Platí to i v prípade vybavovania úradných záležitostí na Obecnom úrade v Pitelovej.
Žiadame občanov, aby uprednostňovali elektronickú, písomnú alebo telefonickú komunikáciu. Osobne sa na úrad dostavte len v nevyhnutnom prípade.
Obmedzujeme úradné hodiny od 16.3.2020 nasledovne:
PONDELOK: 10.00 – 12.00 hod.
STREDA: 13.00 - 15.00 hod.
PIATOK: 10.00 – 12.00 hod.
Všetky písomnosti nám doručujte:
Poštou na adresu (Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora)
Mailom (pitelova@pitelova.eu, prípadne ostatné e-mailové adresy uvedené v kontaktoch)
Do elektronickej schránky, zriadenej cez portál Slovensko.sk
Osobne do poštovej schránky umiestnenej pred vchodom do budovy. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

UPOZORNENIE!!!

Obec PITELOVÁ vyzýva verejnosť, aby v prípade potreby kontaktovala zamestnancov obecného úradu elektronicky alebo telefonicky, len v nevyhnutných prípadoch bude k dispozícii podateľňa.

Žiadame občanov, aby vo vlastnom záujme minimalizovali návštevy úradov, obchodov, lekárov a ďalších inštitúcií a čo najmenej cestovali. Odporúčame sledovať aktuálnu situáciu prostredníctvom médií.

Obec PITELOVÁ apeluje na osobnú zodpovednosť každého občana obce v súvislosti s preventívnymi opatreniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň pripomíname, že vzhľadom na nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR platí zákaz návštev vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb a v nemocniciach.

Na základe opatrenia Hlavného hygienika SR platí 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey, za jej nedodržanie hrozí pokuta do výšky 1650,00 €. V prípade prejavenia sa symptómov akútneho respiračného ochorenia je každý občan povinný bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo zvoliť postup v zmysle usmernení príslušných zdravotníckych autorít a zostať v domácom prostredí.

Zasadnutie Krízového štábu obce bude zvolané podľa potreby v súlade s ďalšími dostupnými informáciami a vývojom situácie.

Bližšie informácie ohľadom čerpania OČR alebo PN nájdete na: celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Upozornenie pre obyvateľov

Obec Pitelová upozorňuje obyvateľov obce a vlastníkov nehnuteľností vo veci prerastajúcich drevín a krovitých porastov. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Metodické usmernenie

Ministerstvo vnútra SR vydalo metodické usmernenie - opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Usmernenie hlavného hygienika pre verejnosť o karanténe

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe.
Link na ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA:
celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Zrušenie verejného stretnutia - zvernica Pitelová

Z dôvodu prijatých opatrení, ktoré vydal úrad Verejného zdravotníctva SR sa ruší verejné stretnutie k zámeru vybudovania zvernice naplánované na 22.03.2020. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Verejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Zber elektroodpadu

ZBER ELEKTROODPADU

Dňa 16.03.2020 (pondelok) sa od 08.00 hodiny uskutoční v našej obci zber elektroodpadu. Žiadame občanov, aby kompletný a nerozobratý elektroodpad vyložili pred svoje brány. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Verejné stretnutie - Pitelová zvernica

Dňa 22.03.2020 (nedeľa) o 15.00 hodine sa v sále kultúrneho domu Pitelová uskutoční verejné stretnutie so zástupcami firmy M§J BUSINESS, s.r.o., za účelom oboznámenia občanov so zámerom vybudovania zvernice v katastrálnom území obce Pitelová. celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Jarné upratovanie v obci 1

Jarné upratovanie v obci

Pripravujeme jarné upratovanie v obci dňa 28.03.2020. celý text

ostatné, náš tip | 6. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vytvoril plagát, v ktorom sú uvedené všetky potvrdenia a výpisy, ktoré občania a podnikatelia nie sú povinní predkladať orgánu verejnej moci.
celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Výsledky volieb do NRSR v obci Pitelová celý text

ostatné | 3. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Koronavírus - Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Vážení občania, v prílohe tohto príspevku si môžete prečítať usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV. celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
Informácia o pripravovanom zbere papiera 1

Informácia o pripravovanom zbere papiera

Oznamujeme Vám, že 30.04.2020 pripravujeme v našej obci zber papiera. celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
Informácia o triedení skla 1

Informácia o triedení skla

So SKLOM ako materiálom sa každý z nás stretáva takmer na dennej báze. Pre svoje charakteristické vlastnosti hrá SKLO dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen vo forme fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých predmetov alebo okien a dverí. Navyše, je to materiál, ktorý môžeme vďaka jeho vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna.
SKLO patrí do zeleného kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod. Viac informácií sa dozviete v prílohe tohto príspevku.
celý text

ostatné | 20. 2. 2020 | Autor: Správca Webu

Informácia o vtáčej chrípke pre verejnosť

Vtáčia chrípka (aviárna influenza) je vysoko nákazlivá prenosná infekčná choroba predovšetkým vtákov a hydiny. Choroba sa môže preniesť aj na cicavce, najmä ošípané. Niektoré subtypy boli potvrdené u potkana, myši, lasice, fretky, mačky, tigra, psa, koňa, človeka. Vírus sa z organizmu vylučuje sekrétmi horných dýchacích ciest–kvapôčkami, kašľom, kýchaním a z tráviaceho systému-trusom. V populácii voľne žijúcich vtákov sa vírus šíri ako oro-fekálna infekcia.
Priebeh je akútny a v prípade vysoko virulentných kmeňov perakútny. V prípade, že máte podozrenie na výskyt choroby v chove kontaktujte svojho súkromného veterinárneho lekára alebo priamo príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorí Vám poskytnú ďalšie inštrukcie. Opatrenia pri výskyte Ak by sa nákaza vyskytla v chove hydiny bude nariadené usmrtiť všetku hydinu v chove, uhynutá alebo usmrtená hydina a všetky vajcia musia byť zneškodnené tak, aby sa znížilo riziko šírenia choroby na minimum; ďalej bude nevyhnutné zneškodniť alebo vhodne ošetriť všetok materiál a všetky odpady, ktoré môžu byť kontaminované.
V chovoch hydiny je mimoriadne dôležité zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou; zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej; novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované; hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu; bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek klinické príznaky vtáčej chrípky u hydiny; či zákaz chovu hydiny zamestnancom schválených komerčných fariem v domových hospodárstvach.
Pri nájdení uhynutých vtákov nedotýkať sa kadáveru a túto skutočnosť nahlásiť zodpovedným zamestnancom. Pri náleze v prvom rade kontaktujte číslo 112 alebo príslušné pracovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky ( nemusia sa volať obidve čísla, na čísle 112 by mali poskytnúť telefónne číslo na pohotovostný mobil ŠOP SR. Viac informácií sa dočítate na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky - https://www.svps.sk/zvierata/choroby_chripka.asp celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
karneval

DETSKÝ KARNEVAL

Milé deti, milí rodičia.
Obecný úrad Pitelová, Kultúrna komisia a ZO SZZP Vás pozývajú na detský karneval, ktorý sa uskutoční dňa 24.02.2020 o 16:00 v sále kultúrneho domu v Pitelovej. Tešíme sa na vašu účasť. celý text

ostatné | 4. 2. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznam starostky obce

Oznamujem Vám, že dnes som sa zúčastnila na mimoriadnom rokovaní Združenia miest a obcí žiarsky región, ktoré sa konalo o 9-tej hodine v Banskej Štiavnici.
Starostovia a primátori okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica a zástupca za Banskobystrický samosprávny kraj p. Ondrej Lunter rokovali o podmienkach riešenia prímestských spojov.
ZMO ZH dnes prijalo Uznesenie, v ktorom schvaľuje v záujme zabezpečenia dopravných služieb našim obyvateľom objednanie dopravných služieb v rozsahu platných cestovných poriadkov pre okresy ZH, BS a ZC.
Verejná doprava nie je naša originálna kompetencia, ale nechceme, aby následky znášali občania, ktorí tento stav nespôsobili.
Od zajtra autobusy pôjdu podľa platného cestovného poriadku.

V Pitelovej, 26.01.2020 Martina Záhorcová, starostka obce


celý text

ostatné | 27. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
Oznámenie pre daňovníkov  1

Oznámenie pre daňovníkov

Obec Pitelová ako správca dane oznamuje všetkým daňovníkom, u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti, že do 31.01.2020 sú povinní podať "Priznanie k dani z nehnuteľnosti" na Obecný úrad Pitelová. Ide o daňovníkov, korí v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť akýmkoľvek spôsobom, ďalej ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo povolenie na odstránenie stavby, zmeny účelu užívania stavby.

O zníženie dane môže požiadať správcu dane daňovník - vlastník fyzická osoba staršia ako 65 rokov, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, v lehote do 31.01.2020.

Žiadame majiteľov psov, aby nahlásili úhyn, prípadne nadobudnutie psa do 31.01.2020 na obecný úrad.

Do 31.01.2020 je potrebné obec požiadať aj o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad s doložením potrebných dokladov (pobyt v zahraničí, pobyt v inej obci.)

Zároveň Vám oznamujeme, že dane a poplatky bude možné uhrádzať až po doručení Rozhodnutia o dani a Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady všetkým daňovníkom. celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
NÁVOD NA SPRÁVNE SEPAROVANIE  1

NÁVOD NA SPRÁVNE SEPAROVANIE

Na skládkach sa stále hromadí veľa plastov, papiera, skla a iných materiálov, ktoré by sa dali opätovne využiť bez toho, aby znečisťovali našu prírodu.

Aby boli recyklované, je potrebné ich umiestniť do správnej zbernej nádoby. Vhodením do nesprávnej nádoby sa znehodnocuje snaha tých, korí separujú správne. Ak sa v smetnej nádobe nachádza 45% nevhodného opadu, spracovanie takého odpadu, ktorý je prakticky nepoužiteľný znáša obec a neskôr sa tieto nálady odzrkadlia na zvýšení poplatkov obyvateľov. celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá
z 3
posledná