Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 9
posledná

Nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva 1

Nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal novú vyhlášku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. celý text

ostatné | 18. 6. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Nepriaznivý vývoj afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom upozorňuje chovateľov ošípaných na nepriaznivý vývoj afrického moru ošípaných a zároveň odporúča dočasne zrušiť chov domácich ošípaných a nezakladať nový chov ošípaných až do odvolania. celý text

ostatné | 14. 6. 2021 | Autor: Správca Webu
Uzávierka cesty 1

Uzávierka cesty

Oznamujeme občanom, že dňa 14.06.2021 /pondelok/ bude v čase od 8,30 do 11,00 hodiny uzatvorená miestna komunikácia od p. Goliana po Horný koniec obce z dôvodu stavebných úprav.
Ďakujeme za porozumenie. celý text

ostatné | 10. 6. 2021 | Autor: Správca Webu
Počet sčítaných na Slovensku dosahuje 5 150 000 obyvateľov 1

Počet sčítaných na Slovensku dosahuje 5 150 000 obyvateľov

Dňa 3. 5. 2021 sa spustilo na Slovensku asistované sčítanie, ktoré potrvá do 13. 6. 2021. Po piatom týždni asistovaného sčítania Štatistický úrad Slovenskej republiky konštatuje, že zber údajov pre SODB 2021 sa úspešne blíži do svojho finále. celý text

ostatné | 9. 6. 2021 | Autor: Správca Webu
Očkovanie psov 1

Očkovanie psov

Oznamujeme občanom, že dňa 12.06.2021 v sobotu sa uskutoční povinné očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote. celý text

ostatné | 9. 6. 2021 | Autor: Správca Webu
Šťastný a veselý deň detí! 1

Šťastný a veselý Deň detí!

Veľmi nás mrzí, že ani tento rok nemôžeme zorganizovať tradičný Deň detí so všetkým, čo k tomu patrí, ale plánujeme pri príležitosti oslavy výročia SNP dňa 28.08.2021 aj atrakcie pre deti a tradičnú vatru. celý text

ostatné | 1. 6. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Cukráreň Alžbetka - predaj zákuskov v obci Pitelová

Cukráreň Alžbetka z Novej Bane bude vo štvrtok 27.5. 2021 od 14.00 do 16.00 hodiny robiť rozvoz balených zákuskov v obci Pitelová . celý text

ostatné | 25. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
Výkup a výmena papiera 1

Výkup a výmena papiera

Dňa 28.05.2021 /piatok/ sa uskutoční v našej obci výkup a výmena papiera za hygienické výrobky Harmony.
Harmonogram výkupu:
celý text

ostatné | 25. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
Kominárske práce 1

Kominárske práce

Kominár Ing. Rudolf Pukan zo Žiaru nad Hronom bude vykonávať kominárske práce v našej obci dňa 02.06.2021 Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čísle 0911 653 399 po 18:00 hod., alebo na Obecnom úrade Pitelová, t.č. 045/6775131. celý text

ostatné | 25. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Hľadáme brigádnikov na údržbu verejnej zelene.

Obec Pitelová hľadá brigádnikov na zabezpečenie údržby verejnej zelene a drobné obecné práce počas letnej sezóny 2021.

Pre bližšie informácie kontaktujte starostku obce na tel. čísle 0905 325 053

celý text

ostatné | 21. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
Poďakovanie za pomoc pri protipovodňových opatreniach Dobrovoľnému hasičského zboru Pitelová  1

Poďakovanie za pomoc pri protipovodňových opatreniach Dobrovoľnému hasičského zboru Pitelová

Veliteľ Peter Hudec, členovia Ján Forgáč, Michal Forgáč, Jaroslav Kamody, Róbert Pružina,Tomáš Kocian a Karin Záhorcová v súčinnosti so zamestnancami Regionálnej správy ciest Žiar nad Hronom včera pomáhali pri odstraňovaní škôd spôsobených prívalovou vodou. celý text

ostatné | 18. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
Testovanie 22.05.2021 v obci Trnavá Hora 1

Testovanie 22.05.2021 v obci Trnavá Hora

V sobotu 22.05.2021 sa testovanie uskutoční aj v susednej obci Trnavá Hora v čase od 7,30 do 11,00 hodiny. celý text

ostatné | 18. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Kosenie cintorína

Oznamujeme Vám, že miestny cintorín je pokosený. Žiadame občanov o úpravu okolia hrobových miest. celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
Testovanie 15.05.2021 v obci Trnavá Hora 1

Testovanie 15.05.2021 v obci Trnavá Hora

V sobotu 15.05.2021 sa testovanie uskutoční aj v susednej obci Trnavá Hora v čase od 7,30 do 11,00 hodiny. celý text

ostatné | 14. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
SEPARUJTE ODPAD!!! 1

SEPARUJTE ODPAD!!!

Žiadame občanov, aby separované zložky odpadu umiestňovali len do nádob na to určených.
Je zakázané umiestňovať odpad mimo nádob a voľne do ich okolia. celý text

ostatné | 14. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
POZOR - výskyt medveďa v obci Pitelová 1

POZOR - výskyt medveďa v obci Pitelová

Oznamujeme občanom, že v posledných dňoch bol zaregistrovaný viacnásobný pohyb medveďa hnedého v katastrálnom území obce Pitelová. celý text

ostatné | 14. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
Zaburinenie pozemkov - upozornenie 1

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy v y z ý v a celý text

ostatné | 7. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Testovanie 08.05.2021 v obci Trnavá Hora

V sobotu 08.05.2021 sa testovanie uskutoční aj v susednej obci Trnavá Hora. celý text

ostatné | 6. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania obyvateľov 2021 1

Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania obyvateľov 2021

Na riziká a potenciálnych podvodníkov, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť dôveru najzraniteľnejších skupín obyvateľstva počas asistovaného sčítania, upozorňuje informačná kampaň Ministerstva vnútra SR, Štatistického úradu SR a ďalších partnerov, zastupujúcich samosprávy, seniorov i hendikepované osoby. celý text

ostatné | 5. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
Dosčítanie obyvateľov 1

Dosčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie obyvateľov SR – dosčítavanie, bude prebiehať v našej obci od pondelka 3. mája 2021 do nedele 13. júna 2021.
Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami a občania s trvalým pobytom v obci Pitelová môžu využiť služby stacionárnych a mobilných asistentov. celý text

ostatné | 3. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad BRKO

Prosíme občanov, aby do označených nádob na triedený zber BRKO, ktoré budú umiestnené od 3.5.2021 pri stojiskách separovaných nádob, vhadzovali iba kuchynský odpad, ktorý patrí do tohto druhu odpadu. celý text

ostatné | 30. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Testovanie na covid v obci Trnavá Hora

V sobotu 01.05.2021 sa testovanie uskutoční aj v susednej obci Trnavá Hora. celý text

ostatné | 28. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
Predĺžený núdzový stav 1

Predĺžený núdzový stav

Na základe uznesenia Vlády SR č. 215 z 26. apríla 2021 bol opakovane predĺžený NÚDZOVÝ STAV o 30 dní na celom území SR s účinnosťou od 29. apríla 2021. celý text

ostatné | 27. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
Úprava úradných hodín počas núdzového stavu 1

Úprava úradných hodín počas núdzového stavu

Za účelom prijímania nevyhnutných preventívnych opatrení pre ochranu života a zdravia obyvateľov v súvislosti so šírením nového koronavírusu „ COVID-19“ oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 26.4.2021 do odvolania sa upravujú úradné hodiny nasledovne : celý text

ostatné | 26. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
Uvoľnenie protiepidemických opatrení 1

Uvoľnenie protiepidemických opatrení

Od pondelka 19. apríla 2021 vstupujú do platnosti nové pravidlá nosenia respirátorov, ktoré je možné niektorých prípadoch nahradiť rúškami, ide o tieto prípady: celý text

ostatné | 20. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
Vodojem pri bývalej Materskej škôlke - nedostatok pitnej vody 1

Vodojem pri bývalej Materskej škôlke - nedostatok pitnej vody

Oznamujeme občanom napojeným z vodojemu pri bývalej Materskej škôlke, že evidujeme nedostatok pitnej vody vo vodojeme.
Týmto vyzývame a žiadame občanov, aby si skontrolovali svoje prípojky vody a prívodné potrubia na svojich pozemkoch a v ich blízkom okolí. celý text

ostatné | 19. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
Od 19. apríla bude celé Slovensko v bordovej farbe, otvoria sa obchody, či služby 1

Od 19. apríla bude celé Slovensko v bordovej farbe, otvoria sa obchody, či služby

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšuje, od 19. apríla bude celá krajina podľa COVID AUTOMATU v III. stupni varovania, teda bordovej farbe, žiadny okres nebude v IV. stupni varovania. Od budúceho týždňa sa uvoľnia viaceré opatrenia, s testom bude možná návšteva obchodov a služieb. celý text

ostatné | 16. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
SENIORI BUĎTE OPATRNÍ! 1

SENIORI BUĎTE OPATRNÍ!

Policajný zbor v súvislosti s realizáciou sčítania obyvateľov,
domov a bytov v roku 2021 upozorňuje občanov, najmä
seniorov, či osamelo žijúce osoby, aby boli pri sčítaní obozretní
a nestali sa obeťami podvodníkov. celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
ZBER PAPIERA 1

ZBER PAPIERA

V pondelok 19.04.2021 sa v obci Pitelová uskutoční zber papiera. Papier je potrebné zviazať do balíka, kartón sa neberie. celý text

ostatné | 14. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
Víkendové testovanie sa v obci Pitelová neuskutoční. 1

Víkendové testovanie sa v obci Pitelová neuskutoční.

Oznamujeme občanom, že ďalšie kolo skríningového testovania obec Pitelová nebude organizovať. Odporúčame občanom, aby využili Mobilné odberové miesta v Žiari nad Hronom alebo v okolitých obciach.
Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 13. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
prvá
z 9
posledná