Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 10
posledná

.

Kam patria použité rúška a rukavice?

Použité jednorazové rúška ani rukavice nepatria do triedeného zberu.
Vhoďte ich do plastového vrecka a to vyhoďte do ZMESOVÉHO odpadu. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Ochranné rúška pre našich seniorov

Dnes začal Obecný úrad roznášanie ochranných rúšok pre našich seniorov. Táto skupina obyvateľov, keďže sú novým koronavírusom najviac ohrození, je pre nás jednou z priorít. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Plagát zákaz vypalovania

ZÁKAZ VYPAĽOVAŤ TRÁVU!!!

Vypaľovanie suchých trávnatých porastov a nebezpečenstvo vzniku požiarov.

celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Jarné upratovanie zrušené

Jarné upratovanie v obci - ZRUŠENÉ

Plánované jarné upratovanie v obci, ktoré sa malo konať 28.03.2020(sobota) je pre šíriaci sa koronavírus zrušené. O náhradnom termíne Vás budeme informovať. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 22. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenie Úradu Verejného zdravotníctva

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“ .
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.

celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
10 odporúčaní pri COVID-19

Infografiky z MZ SR ohľadom COVID - 19


ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

OZNÁMENIE

Dňa 09.03.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal Verejnou vyhláškou č.: OLP/2405/84443 „Rozhodnutie“, ktorým nariaďuje nasledovné opatrenie:
Podľa § 48 ods.4 písm.d) zákona 355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Z uvedeného dôvodu Obec PITELOVÁ ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci Pitelová vydáva nasledovné obmedzenie:

Pohrebných obradov sa môžu zúčastniť
výlučne blízki príbuzní.
Obmedzenie platí od:
13. 03. 2020 do odvolania.

Žiadame o rešpektovanie uvedeného obmedzenia. Smútočným hosťom zároveň odporúčame obmedziť vyjadrenie kondolencie pozostalým.
Rešpektovaním tohto rozhodnutia prispejete aj Vy k obmedzeniu šírenia nákazy prenosného ochorenia COVID -19.
celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Dopravná zdravotná služba

Prehľad kontaktných údajov na dopravnú zdravotnú službu v Banskobystrickom kraji nájdete v priloženej tabuľke.
celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Zmena a doplnenie opatrenia

Ústredný krízový štáb vydal zmenu a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020

celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Uznesenie bezpečnostnej rady kraja Banská Bystrica

Na základe uznesenia č. 99 Bezpečnostnej rady kraja Banská Bystrica zo dňa 16.03.2020 sa v obci obmedzuje pohyb obyvateľov na verejných priestranstvách. Dodržiavanie nariadenia sa bude kontrolovať.
celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR nariaďuje tieto opatrenia:
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
ZBER ELEKTROODPADU - ZRUŠENÝ!!! 1

ZBER ELEKTROODPADU - ZRUŠENÝ!!!

Firma Rovami z dôvodu nedostatočného počtu zamestnancov zrušila plánovaný zber odpadu v našej obci. O náhradnom termíne Vás budeme informovať. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Špeciálna rubrika Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 zriadilo špeciálnu rubriku Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona), na ktorej priebežne publikujú aktuálne vyhlášky a závažné rozhodnutia celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Veľkokapacitné kontajnery

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY

Dňa 23.03.2020 budú v obci Pitelová rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Dôležité informácie!!!

V súvislosti so šíriacou sa nákazou coronavírusu oznamujeme niekoľko dôležitých informácií:

Žiadame občanov, aby v maximálnej možnej miere zvážili osobné návštevy všetkých verejných inštitúcií, obchodných prevádzok, verejných miest a podobne. Platí to i v prípade vybavovania úradných záležitostí na Obecnom úrade v Pitelovej.
Žiadame občanov, aby uprednostňovali elektronickú, písomnú alebo telefonickú komunikáciu. Osobne sa na úrad dostavte len v nevyhnutnom prípade.
Obmedzujeme úradné hodiny od 16.3.2020 nasledovne:
PONDELOK: 10.00 – 12.00 hod.
STREDA: 13.00 - 15.00 hod.
PIATOK: 10.00 – 12.00 hod.
Všetky písomnosti nám doručujte:
Poštou na adresu (Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora)
Mailom (pitelova@pitelova.eu, prípadne ostatné e-mailové adresy uvedené v kontaktoch)
Do elektronickej schránky, zriadenej cez portál Slovensko.sk
Osobne do poštovej schránky umiestnenej pred vchodom do budovy. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

UPOZORNENIE!!!

Obec PITELOVÁ vyzýva verejnosť, aby v prípade potreby kontaktovala zamestnancov obecného úradu elektronicky alebo telefonicky, len v nevyhnutných prípadoch bude k dispozícii podateľňa.

Žiadame občanov, aby vo vlastnom záujme minimalizovali návštevy úradov, obchodov, lekárov a ďalších inštitúcií a čo najmenej cestovali. Odporúčame sledovať aktuálnu situáciu prostredníctvom médií.

Obec PITELOVÁ apeluje na osobnú zodpovednosť každého občana obce v súvislosti s preventívnymi opatreniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň pripomíname, že vzhľadom na nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR platí zákaz návštev vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb a v nemocniciach.

Na základe opatrenia Hlavného hygienika SR platí 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey, za jej nedodržanie hrozí pokuta do výšky 1650,00 €. V prípade prejavenia sa symptómov akútneho respiračného ochorenia je každý občan povinný bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo zvoliť postup v zmysle usmernení príslušných zdravotníckych autorít a zostať v domácom prostredí.

Zasadnutie Krízového štábu obce bude zvolané podľa potreby v súlade s ďalšími dostupnými informáciami a vývojom situácie.

Bližšie informácie ohľadom čerpania OČR alebo PN nájdete na: celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Upozornenie pre obyvateľov

Obec Pitelová upozorňuje obyvateľov obce a vlastníkov nehnuteľností vo veci prerastajúcich drevín a krovitých porastov. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Metodické usmernenie

Ministerstvo vnútra SR vydalo metodické usmernenie - opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Usmernenie hlavného hygienika pre verejnosť o karanténe

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe.
Link na ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA:
celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Zrušenie verejného stretnutia - zvernica Pitelová

Z dôvodu prijatých opatrení, ktoré vydal úrad Verejného zdravotníctva SR sa ruší verejné stretnutie k zámeru vybudovania zvernice naplánované na 22.03.2020. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Verejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Zber elektroodpadu

ZBER ELEKTROODPADU

Dňa 16.03.2020 (pondelok) sa od 08.00 hodiny uskutoční v našej obci zber elektroodpadu. Žiadame občanov, aby kompletný a nerozobratý elektroodpad vyložili pred svoje brány. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Verejné stretnutie - Pitelová zvernica

Dňa 22.03.2020 (nedeľa) o 15.00 hodine sa v sále kultúrneho domu Pitelová uskutoční verejné stretnutie so zástupcami firmy M§J BUSINESS, s.r.o., za účelom oboznámenia občanov so zámerom vybudovania zvernice v katastrálnom území obce Pitelová. celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Jarné upratovanie v obci 1

Jarné upratovanie v obci

Pripravujeme jarné upratovanie v obci dňa 28.03.2020. celý text

ostatné, náš tip | 6. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vytvoril plagát, v ktorom sú uvedené všetky potvrdenia a výpisy, ktoré občania a podnikatelia nie sú povinní predkladať orgánu verejnej moci.
celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Výsledky volieb do NRSR v obci Pitelová celý text

ostatné | 3. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Koronavírus - Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Vážení občania, v prílohe tohto príspevku si môžete prečítať usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV. celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
Informácia o pripravovanom zbere papiera 1

Informácia o pripravovanom zbere papiera

Oznamujeme Vám, že 30.04.2020 pripravujeme v našej obci zber papiera. celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá
z 10
posledná