Obsah

Dôležitý oznam

Typ: ostatné
Dôležitý oznam 1Vážení občania,
touto cestou by sme vám radi pripomenuli dátum, do kedy je potrebné podávať daňové priznanie. Nižšie nájdete bližšie informácie. Pod článkom nájdete poučenie k vyplneniu DP a tlačivo, ktoré je v prípade, že sa vás táto povinnosť týka, potrebné do 31.1.2021 podať na Obecný úrad Pitelová alebo podať daňové priznanie elektronicky.

Aká je lehota na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2021?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podľa § 99a ods. 1 je povinný podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností.

Zákon o miestnych daniach rozlišuje:

  • priznanie k dani z nehnuteľností, a
  • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník:

pri prvom vzniku daňovej povinnosti, to znamená, že daňové priznanie podáva správcovi dane prvýkrát.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník:

  • v prípade, ak sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti,
  • v prípade, ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
  • pri zániku vlastníctva, správy, nájmu alebo užívania nehnuteľností.

V prípade, ak daňovník v minulosti už podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností, napr. podal daňové priznanie na rok 2020 a nič sa po podanom daňovom priznaní nezmenilo, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na ďalšie roky. Ak by u daňovníka nastali vyššie uvedené zmeny, napr. ak sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, podá čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 je do 31. januára 2021, avšak nakoľko tento deň pripadne na nedeľu, termín na podanie daňového priznania je 1. február 2021.

Tip: Ak daňovník urobí chybu v podanom priznaní alebo v podanom čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností a chce vykonať opravu, podáva opravné (pred uplynutím lehoty na podanie riadneho priznania) alebo dodatočné daňové priznanie k dani z nehnuteľností (po uplynutí lehoty na podanie riadneho priznania).

Kedy daňovníkovi vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2021?

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká daňovníkovi 1. januára 2021, ak sa v roku 2020 (v rozmedzí dátumov od 2.1.2020 do 1.1.2021 vrátane) stal:

vlastníkom,

správcom,

nájomcom, alebo

užívateľom,

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.


Tlačivo

Poučenie na vyplnenie


Prílohy

Vytvorené: 18. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 18. 1. 2021 11:03
Autor: Správca Webu