Obsah

EVIDENCIA PSOV NANOVO

Typ: ostatné
EVIDENCIA PSOV NANOVO 1 Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní v k. ú. Pitelová podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie na Obecnom úrade Pitelová. Evidenciu a vydávanie známok vedie obec.

Do evidencie sa zapisuje :

  • evidenčné číslo psa,
  • tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má
  • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
  • umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa
  • iné údaje o psovi (farba, plemeno a pod. ...)

Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti oznámiť obci.
Obec vydáva držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku. Na známke je uvedené evidenčné číslo psa a názov obce, kde je pes evidovaný. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť na Obecnom úrade. Obec je povinná držiteľovi psa vydať náhradnú známku.

Žiadame všetkých majiteľov a chovateľov psov v katastrálnom území obce Pitelová a vyplnenie tlačiva - Evidencia psov. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť aj na Obecnom úrade počas úradných hodín.

Tlačivo prosíme čo najskôr doručiť na Obecný úrad Pitelová.


Príloha

Vytvorené: 24. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 24. 1. 2023 9:58
Autor: Správca Webu