Obsah

Napojenie obce Pitelová - časť Dolina - VODOVOD

Typ: ostatné
Vypracovaný projekt rieši napojenie obce Pitelová - časť Dolina na systém zásobovania obce Trnavá Hora. Predmetom je vybudovanie rozvodného potrubia DN 90 v dĺžke 529,5 m a 21 ks vodovodných prípojok v dĺžke 56 m.
Bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-302041M903-421-19.
Momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela a služby stavebného dozora.

Vytvorené: 24. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 7. 2020 09:29
Autor: Správca Webu