Obsah

NÁVOD NA SPRÁVNE SEPAROVANIE

Typ: ostatné
NÁVOD NA SPRÁVNE SEPAROVANIE  1 Na skládkach sa stále hromadí veľa plastov, papiera, skla a iných materiálov, ktoré by sa dali opätovne využiť bez toho, aby znečisťovali našu prírodu.

Aby boli recyklované, je potrebné ich umiestniť do správnej zbernej nádoby. Vhodením do nesprávnej nádoby sa znehodnocuje snaha tých, korí separujú správne. Ak sa v smetnej nádobe nachádza 45% nevhodného opadu, spracovanie takého odpadu, ktorý je prakticky nepoužiteľný znáša obec a neskôr sa tieto nálady odzrkadlia na zvýšení poplatkov obyvateľov.

.

Plasty

Plasty tvoria až 90% odpadu, ktorý ostáva nerozloženýna skládkach, v riekach, moriach a oceánoch. Len na Slovensku vzniká asi 120 000 ton plastového odpadu ročne. Vo svete je to také množstvo, že jeden obyvateľ našej planéty ho vyprodukuje 53 kilogramov.

Najväčšiu časť plastového odpadu tvoria PET fľaše, teda obaly z mineráliek a sladených nápojov. Recyklované fľaše sa môžu použiť a výrobky pre automobilový priemysel, nové fľaše alebo textil.

Ako recyklovať

Nádoby na plastový odpad sú žltej farby. Výrobky a obaly z plastov sú označované skratkami PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP, PS a O. Ak v blízkosti vášho bydliska nie sú červené nádoby a oranžové kontajnery, plechovky a tetrapaky môžete vhadzovať do žltých nádob spolu s plastmi.

Nevhadzujte do nich gumu a molitan, ani obaly znečistené zvyškami potravín, či nebezpečnými chemikáliami.

Ako nahradiť plasty?

Plasty však nie je možné recyklovať donekonečna, preto stojí za zváženie obmedziť ich používanie. Znížiť enormnú produkciu tohto odpadu môžeme, ak budeme nakupovať minerálne vody v sklenených fľašiach, ktoré môžete vrátiť priamo do obchodu, alebo umiestniť do zbernej nádoby, kde máte istotu, že bude hodnotne recyklovaná.

Tetrapaky

Nápojové kartóny, tzv. tetrapaky, sú vyrobené z viacerých vrstiev rôznych materiálov. Zvyčajne sa do nich balí mlieko, mliečne výrobky a ovocné džúsy. Vrchná vrstva je z papiera a fólie, spodnú tvorí hliník. Zmesové materiály sa označujú VKM (viacvrstvové kombinované materiály), tetrapaky majú na obaloch značku C/PAP.

Osobitne sa tetrapaky zbierajú do nádob oranžovej farby.

Papier

Asi 20 % odpadu tvorí papier. Výrobou nového papiera trpia najmä lesy, ktorých prírodné bohatstvo sa pomaly vytráca. Množstvo stromov sa zachráni výrobou recyklovaním starého papiera, aj obmedzovaním jeho používania.

Ako recyklovať

Nádoby na zberný papier sú modrej farby.Patrí sem papier, ktorý nie je ničím znečistený, ako sú letáky, staré noviny, lepenkové škatule. Obaly sú označené skratkou PAP. Nepatria sem rolky od toaletného papiera a obaly od vajíčok, pretože sú vyrobené z recyklovaného papiera, ale ani škatule od pizze, nasiaknuté mastnotou.

Ako nahradiť papier a šetriť prírodu

Používaním recyklovaného papiera pomôžete obmedziť jeho výrobu z nových stromov. Takýto papier však nie je možné recyklovať opätovne, preto je dobré obmedziť jeho používanie na minimum, napríklad nahradením klasickej papierovej pošty za elektronickú.

Kovy

V potravinárskom priemysle sa využíva na výrobu obalov, plechoviek a konzervy najčastejšie hliník a železo.

Výhodou týchto materiálov je, že sa dobre recyklujú tepelným spracovaním, pričom neprekážajú ani zvyšky potravín alebo nápojov, ktoré v nich boli zbalené. Sú však veľmi odolné voči rozkladu, napríklad hliníková plechovka by sa v prírode rozkladala až 60 rokov.

Ako recyklovať

Zberné nádoby na kovy sa v jednotlivých obciach môžu líšiť. Niektoré mestá a obce sú vybavené červenými kontajnermi. Patria sem plechovky od jedál a nápojov, čistý alobal, viečka od jogurtov a zaváraninových pohárov.

Recyklovateľné kovy sú označené ALU alebo FE. Nevzhadzujte sem odpad, znečistený od farieb, lepidiel a iných chemikálií, ani obaly od zubných pást.

Bio odpad

Biologický odpad tvorí až 45% komunálneho odpadu. Odpad, ako sú šupky zo zeleniny a ovocia, vylúhovaný čaj a káva alebo trus domácich zvierat, sú využiteľné kompostovaním. V rodinných domoch so záhradou vzniká tiež odpad z rastlín, dreva a popola. Kompost môžete použiť ako hnojivo pre rastliny v záhradách a v kvetináčoch.

Sklo

Sklo sa vyrába z vysoko kremičitého (sklárskeho) piesku tavením. Môžeme považovať za ekologický materiál, pretože ho dokážeme recyklovať donekonečna. Použité sklenené fľaše a nádoby sa ukladajú do zelených kontajnerov. Nevhadzujte do nich žiarovky, zrkadlá, porcelán ani plexisklo.

infografika-odpad.jpg (122.63 kB)

Zdroj: www.kombo.sk

 


Príloha

Vytvorené: 7. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 1. 2020 11:45
Autor: Správca Webu