Obsah

OZNÁMENIE

Typ: ostatné
Dňa 09.03.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal Verejnou vyhláškou č.: OLP/2405/84443 „Rozhodnutie“, ktorým nariaďuje nasledovné opatrenie:
Podľa § 48 ods.4 písm.d) zákona 355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Z uvedeného dôvodu Obec PITELOVÁ ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci Pitelová vydáva nasledovné obmedzenie:

Pohrebných obradov sa môžu zúčastniť
výlučne blízki príbuzní.
Obmedzenie platí od:
13. 03. 2020 do odvolania.

Žiadame o rešpektovanie uvedeného obmedzenia. Smútočným hosťom zároveň odporúčame obmedziť vyjadrenie kondolencie pozostalým.
Rešpektovaním tohto rozhodnutia prispejete aj Vy k obmedzeniu šírenia nákazy prenosného ochorenia COVID -19.


Príloha

Vytvorené: 18. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2020 10:49
Autor: Správca Webu