Obsah

Oznámenie pre daňovníkov

Typ: ostatné
Oznámenie pre daňovníkov  1 Obec Pitelová ako správca dane oznamuje všetkým daňovníkom, u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti, že do 31.01.2020 sú povinní podať "Priznanie k dani z nehnuteľnosti" na Obecný úrad Pitelová. Ide o daňovníkov, korí v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť akýmkoľvek spôsobom, ďalej ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo povolenie na odstránenie stavby, zmeny účelu užívania stavby.

O zníženie dane môže požiadať správcu dane daňovník - vlastník fyzická osoba staršia ako 65 rokov, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, v lehote do 31.01.2020.

Žiadame majiteľov psov, aby nahlásili úhyn, prípadne nadobudnutie psa do 31.01.2020 na obecný úrad.

Do 31.01.2020 je potrebné obec požiadať aj o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad s doložením potrebných dokladov (pobyt v zahraničí, pobyt v inej obci.)

Zároveň Vám oznamujeme, že dane a poplatky bude možné uhrádzať až po doručení Rozhodnutia o dani a Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady všetkým daňovníkom.

Vytvorené: 16. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 1. 2020 9:01
Autor: Správca Webu