Obsah

Pitelovský guľáš 2019 - súťaž vo varení guľášu

Typ: ostatné
Pravidlá súťaže Pitelovský guľáš
DNI OBCE PITELOVÁ 31.08.2019

Súťažné družstvá a pravidlá
•Maximálny počet členov jedného súťažného družstva sú 4 osoby
•Súťaže sa môžu zúčastniť ľubovoľné družstvá, bez ohľadu veku a miesto trvalého bydliska.
•Všetky suroviny si zabezpečí každé družstvo samostatne, podmienka je aby suroviny neboli vopred spracované (mäso nesmie byť nakrájané, zemiaky a cibuľa neošúpané )
•Množstvo navareného guľášu je ľubovoľné, podmienka je odovzdať 2 porcie na hodnotenie komisií

Prihlášky
•Do súťaže sa možno prihlásiť iba registrovaním svojho družstva na uvedené kontakty:
Obecný úrad Pitelová – 045/6557131, martina.ponicka@pitelova.eu
Lukáš Mališ – 0907 870 857, malisko@stonline.sk
Zuzana Fábiková – 0915 713 387, zanafabik@gmail.com
•Termín uzávierky prihlášok je 16.08.2019

Organizačné pokyny
•Miesto – Ihrisko Upieca Pitelová v rámci programu Dni obce Pitelová
•Zahájenie prípravného procesu začína o 13.00 hod.
•Začiatok varenia 14.00 hod.
•Organizátor súťaže zabezpečí pre súťažiace družstvá – na každom súťažnom mieste 1ks stôl + 2ks lavíc a prístup k pitnej vode.
•Súťažné družstvá zabezpečujú materiál na varenie gulášu, potrebné náradie, nádoby a vyhrievací zdroj. Kotlík, podľa vlastného uváženia a na svoje náklady.
•Čas na varenie gulášu je stanovený na max. 4 hodiny.
•Porota začína hodnotenie gulášu o 18:15 hod. Do toho času musí byť guláš pripravený na odovzdanie komisií
•Družstvá si sami rozhodujú čo urobia s navareným gulášom – rozdajú / predajú návštevníkom akcie, odnesú si ho domov pre vlastnú spotrebu....
•Organizátori zabezpečia porotu a hygienický dozor. Členovia poroty kontrolujú nezávisle na sebe, spôsob varenia a finálny produkt. Hygienický dozor dohliada na čerstvosť ingrediencií a postupu varenia.
•Guláš sa bude hodnotiť anonymným spôsobom, každý tím odovzdá rovnakú plastovú misku, ktorú organizátori označia číslom a porota nebude poznať, ktoré číslo patrí ktorému tímu.
•Počas varenia gulášu budú prebiehať krátke súťažné disciplíny na určenie najzručnejšieho družstva
•Súťažné družstvá sú povinné si zbaliť upratať a uvoľniť svoje súťažné stanovisko.
•Výhercovia dostanú vecné ceny.


Vytvorené: 25. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 25. 7. 2019 10:00
Autor: Správca Webu