Obsah

Sadzba poplatku za uloženie odpadu na skládku sa zvyšuje

Typ: ostatné
Sadzba poplatku za uloženie odpadu na skládku sa zvyšuje 2Od 1.3.2021 sa podľa úrovni vytriedenia komunálneho odpadu zvyšuje poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov, konkrétne pre našu obec zo sumy 13€ na sumu 22€ za tonu komunálneho odpadu.
Žiadame a prosíme občanov o poctivé separovanie odpadu!!!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá :

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:

 
  • Riaďte sa pravidlami triedenia  obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Vytvorené: 1. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 1. 3. 2021 12:09
Autor: Správca Webu