Obsah

STE PRIPRAVENÍ NA VYKUROVACIU SEZÓNU?

Typ: ostatné
STE PRIPRAVENÍ NA VYKUROVACIU SEZÓNU? 1 Hlavnou príčinou požiarov v rodinných domoch počas vykurovacej sezóny je predovšetkým vyhorenie sadzí. Medzi ďalšie príčiny patrí úlet iskier z komína, opotrebovanie dymovodu, špára v komíne alebo technická porucha vykurovacieho telesa.

Nevedomosť majiteľov komínov v rodinných alebo bytových  domoch o lehotách ich čistenia a snaha ušetriť za údržbu je príčinou zanedbania čistenia komínov alebo neodbornej inštalácie komínového telesa. Zvýšte pozornosť na kontrolu čistenia komínov a bezpečnej vzdialenosti horľavých konštrukcií a materiálov od vykurovacích telies a komínov. Požiarna bezpečnosť komínov je v súčasnosti často frekventovaný problém.

Držte sa pri používaní vykurovacích spotrebičov týchto nasledujúcich desiatich zásad a uchráňte svoj majetok:

 • V okolí spotrebiča je zakázané umiestňovať horľavé materiály (drevo, záclona, plastové dekorácie a pod.)
 • Neumiestňujte spotrebič v blízkosti horľavých stavebných konštrukcií (pre kotol na tuhé palivo je minimálna vzdialenosť 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)
 • Na vykurovanie nepoužívajte iné palivo, aké je pre spotrebič určené
 • Pripojenie a spustenie spotrebiču vykonáva odborne spôsobilá osoba (pripojenie môže vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)
 • Vypaľovať komín je zakázané (túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik komínov)
 • Nezanedbávajte konštrukčný stav komína (drevené konštrukcie v blízkosti komínových telies, netesnosti, špáry a pod.)
 • Nevychladnutý popol ukladajte do nerozbitnej plnostenovej nádoby z nehorľavého materiálu
 • Ak sa v blízkosti komína skladujú horľavé materiály, ústie komína musíte vybaviť lapačom iskier

Čistite komín v pravidelných lehotách:

 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
 • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá,
 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky.

Spotrebič je potrebný inštalovať na nehorľavú podlahu, resp. pred spotrebič umiestniť ochrannú podložku, ktorá chráni povrchovú vrstvu podlahy proti tepelným účinkom popola alebo horúcich tuhých častíc. Presah nehorľavej podlahy alebo podložky musí byť minimálne 300 mm pred spotrebičom a 100 mm po bokoch spotrebiču na tuhé palivo.

Upozorňujeme Vás na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

Vzhľadom na to, že nás postihla energetická kríza, opäť sa dostáva do popredia vykurovanie tuhým palivom a menej žiadané je plynné palivo, či vykurovanie elektrickou energiou, prítomná situácia si vyžaduje dôkladnú prevenciu Vašich vykurovacích telies, komínov a dymovodov!


Príloha

Vytvorené: 11. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 11. 10. 2022 6:47
Autor: Správca Webu