Obsah

UPOZORNENIE OBCE!

Typ: ostatné
UPOZORNENIE OBCE! 1 Obec Pitelová upozorňuje občanov, že na vytvorených stojiskách v obci je možné umiestňovať do zberných nádob len separovaný odpad ako papier, kovy, tetrapaky, sklo a kuchynský odpad. Žiadame občanov aby neumiestňovali k stojiskám INÝ ODPAD!

Okrem toho sa obyvateľom zakazuje nakladať s odpadmi v rozpore so zavedeným systémom zberu odpadu, napr. spaľovať odpad alebo ukladať ho na tzv. čierne skládky alebo umiestňovať komunálny odpad do smetných košov umiestnených v obci. Ďalej upozorňujeme občanov, že v zmysle platného VZN sa pre zmesový komunálny odpad môžu používať iba 110 litrové kukanádoby!

Verejné priestranstvá sú monitorované prostredníctvom fotopascí a preto Vás žiadame o dodržiavanie uvedeného upozornenia. V opačnom prípade budeme  musieť vyvodzovať voči občanom, sankcie v súlade s platnou legislatívou.

Veríme, že aj Vám záleží na  čistote a poriadku verejných priestranstiev v našej obci.

 


Vytvorené: 14. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 14. 9. 2022 14:04
Autor: Správca Webu