Obsah

UPOZORNENIE PRE OBYVATEĽOV

Typ: ostatné
Obec Pitelová upozorňuje obyvateľov obce Pitelová vo veci prerastajúcich drevín a krovitých porastov z ich pozemkov, ktoré zasahujú do miestnej komunikácie, aby udržiavali a starali sa o svoju zeleň. Presahujúce konáre obmedzujú plynulý a bezpečný prechod po komunikácii, znižujú viditeľnosť vodičov, môžu poškodiť okolo idúce dopravné prostriedky. Z dôvodu bezpečnosti chodcov a bezpečnosti cestnej premávky Vás vyzývame, aby ste sa o svoju zeleň starali. V prípade škodovej udalosti sa bude škoda vymáhať od vlastníkov drevín a krovitých porastov.
V zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.
Upozorňujeme občanov, že je prísne zakázané vynášať odpad na „grúň“, „hnojiskovú jamu“ nad bývalým družstvom, okolie bývalého družstva, ku Hronu a iné časti obce. V zmysle VZN obce Pitelová č. 4/2019 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci Pitelová, ods. 5) „pokiaľ nie je možné biologicky rozložiteľný odpad kompostovať na svojich záhradách, obec zabezpečí zber takého odpadu 1 krát mesačne v mesiacoch november až marec a 2 krát mesačne v mesiacoch apríl až október z pred domácností obyvateľov obce“ (viď kalendár vývozu odpadov – označenie hnedou farbou).
Žiadame občanov, aby svojvoľne nevysádzali dreviny na obecné pozemky, verejné priestranstvá, ochranné pásma a pozemky cudzích vlastníkov.


Vytvorené: 2. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 7. 2020 12:39
Autor: Správca Webu