Obsah

Výzva vo veci prerastajúcich drevín

Typ: ostatné
Výzva vo veci prerastajúcich drevín 1 Obec Pitelová upozorňuje obyvateľov obce Pitelová vo veci prerastajúcich drevín a krovitých porastov z ich pozemkov, ktoré zasahujú do miestnej komunikácie, aby udržiavali a starali sa o svoju zeleň.

Presahujúce konáre obmedzujú plynulý a bezpečný prechod po komunikácii, znižujú viditeľnosť vodičov, môžu poškodiť okolo idúce dopravné prostriedky. Z dôvodu bezpečnosti chodcov a bezpečnosti cestnej premávky Vás vyzývame, aby ste sa o svoju zeleň starali. V prípade škodovej udalosti sa bude škoda vymáhať od vlastníkov drevín a krovitých porastov.

V zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. 

V zmysle VZN obce Pitelová  č. 3/2020 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci Pitelová, §5 ods. 5) „pokiaľ nie je možné biologicky rozložiteľný odpad kompostovať na svojich záhradách, obec zabezpečí zber takého odpadu 1 krát mesačne v mesiacoch november až marec a 2 krát mesačne v mesiacoch apríl až október z pred domácností obyvateľov obce“ (viď kalendár vývozu odpadov – označenie hnedou farbou).   

Žiadame občanov, aby svojvoľne nevysádzali dreviny na obecné pozemky, verejné priestranstvá, ochranné pásma  a pozemky cudzích vlastníkov.


Príloha

Vytvorené: 5. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 5. 11. 2021 11:22
Autor: Správca Webu