Obsah

Poďakovanie starostky obce!

Týmto chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na jarnom upratovaní a taktiež pri stavaní mája. Počasie bolo výborné a podarilo sa nám vyčistiť jednotlivé časti obce. Zároveň sme obnovili tradíciu stavania mája v našej obci.

Verím, že sme spoločne zažili pekný deň pri chutnom občerstvení a ľudovej hudbe. Ďakujem všetkým, ktorí prišli a tento deň podporili.
Martina Záhorcová, starostka obce Pitelová.