Navigácia

Obsah

Pozvánka na stretnutie - prednášku a diskusiu o možných problémoch s pôdou

Typ: ostatné
Poslanec NR SR Ing. Martin Fecko, člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Vás pozýva na stretnutie - prednášku a diskusiu o Vašich možných problémoch s pôdou a možnostiach ich riešenia.
Stretnutie sa uskutoční v susednej obci Trnavá Hora dňa 23.8.2023 (streda) o 17:00 hod.

v priestoroch zasadačky Obecného úradu Trnavá Hora.

Témy prednášky:

 • Hlavne pozemkové úpravy – skúsenosti z už ukončených území, pravidlá podľa ktorých sa budú robiť v zmysle zákona 330/1991 Zb., spoločné a verejne zariadenia, dĺžka konania a finančné náročnosť, pravidlá podľa ktorých bola vybraná Vaša obec a pod.
 • Nadobudnutie vlastníctva k pozemkov v historickom kontexte
 • Vyčleňovania pozemkov do  užívania .....
 • Reštitučné konania – za pôdu (zákon 229/91 Zb. a 503/2003 Z. z.), cirkevné reštitúcie a reštitúcie za živý a mŕtvy inventár....
 • Register obnovenej evidencie práv k pozemkom ( ROEP-ka) – pravidlá a ukončenosť
 • Nezistení vlastníci – kde ich hľadať a čo ďalej s týmto
 • ZBGIS - ako si nájsť svoj nehnuteľný majetok .....
 • GSAA – kto berie dotáciu na poľnohospodársku pôdu, teda aj na Váš majetok
 • OVN – obvyklá výška nájmu
 • Pozemkové spoločenstvá
 • Atď.

Vytvorené: 22. 8. 2023
Posledná aktualizácia: 22. 8. 2023 10:03
Autor: Správca Webu