Navigácia

Obsah

Ohlasovňa požiarov

 

ZOZNAM OHLASOVNÍ POŽIAROV A SPŌSOB VYHLÁSENIA POŽIARNEHO POPLACHU V OBCI PITELOVÁ

a)      Ohlasovne požiarov:

OBECNÝ ÚRAD –Pitelová č.79
č. tel.: 045/677 5131
mobil: 0905 325 053

VELITEĽ DHZO – Peter Hudec, Pitelová č. 252
č. tel.: 045/677 5356
mobil: 0907 157 644

STROJNÍK – Jaroslav Kamody, Pitelová č. 4
mobil: 0915 619 616

PREVENTIVÁR OBCE  – Ing. Radoslav Slašťan, Pitelová č. 23
mobil: 0911 334 891

ČLENOVIA DHZO – ohlásiť osobne, zabezpečia vyhlásenie požiarneho poplachu

b)     Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu:

–        MIESTNYM ROZHLASOM  – kľúč od MR je u starostky obce
–        SIRÉNOU – tlačidlo na spustenie sirény je na obecnom úrade

c)      Kľúč od požiarnej zbrojnice je:

–        na Obecnom úrade,
–        u veliteľa,
–        u strojníka,
–        u preventivára obce

d)     Najdôležitejšie telefónne čísla:

–       150, resp.: 112 – ohlasovňa požiarov OR HaZZ
–       158, resp.: 112 – polícia
–       155, resp.: 112 – lekárska prvá pomoc
–       672 44 32 – elektráreň – rozv. závod
–       0905 325 053- starostka obce