Obsah

Prevencia

 

Kontaktné adresy osôb pôsobiacich v našom regióne, ktoré sú oprávnené vykonávať kontroly a čistenie komínov:

Štefan Hudec (Nová Baňa) – kontakt: 0903 510 026

Milan Toryský (Banská Štiavnica) – kontakt: 045/6922121 ; 0903 541 743

Marián Ďurina – DERKO (Prievidza, Hasičská 3)