Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

 

V tejto časti nájdete vzory ku všetkým dokumentom či žiadostiam, ktoré sa dajú uplatniť. Stiahnuť si ich môžete ako textový PDF súbor, alebo upraviteľný docx/rtf súbor. Ak Vám niektorý dokument chýba, môžete nám to oznámiť a pokúsime sa to čo najskôr napraviť.

Ohlásenie udržiavacích prác

DOC - Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 135x | 28.08.2020

PDF - Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 135x | 28.08.2020

Ohlásenie stavebných úprav

DOC - Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 140x | 28.08.2020

PDF - Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 172x | 28.08.2020

Ohlásenie drobnej stavby

DOC – Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 396x | 20.06.2019

PDF – Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 402x | 15.06.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu

DOC – Žiadosť o vydanie súhlasu Stiahnuté: 348x | 15.06.2018

PDF – Žiadosť o vydanie súhlasu Stiahnuté: 325x | 15.06.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

DOC – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 297x | 15.06.2018

DOC – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 299x | 15.06.2018

Žiadosť u určenie súpisného čísla

DOC – Žiadosť u určenie súpisného čísla Stiahnuté: 269x | 15.06.2018

PDF – Žiadosť u určenie súpisného čísla Stiahnuté: 278x | 15.06.2018

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska

DOC – Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska Stiahnuté: 310x | 15.06.2018

PDF – Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska Stiahnuté: 294x | 15.06.2018

Sociálne veci

DOC - Lekársky nález na účely posúdenia Stiahnuté: 117x | 28.08.2020

DOC - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 127x | 28.08.2020

PDF - Lekársky nález na účely posúdenia Stiahnuté: 144x | 28.08.2020

PDF - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 118x | 28.08.2020

Žiadosť o vydanie povolneia na osobitné užívanie vôd

DOC - Žiadosť o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd Stiahnuté: 135x | 12.10.2020

PDF - Žiadosť o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd Stiahnuté: 125x | 12.10.2020

Stránka

  • 1