Navigácia

Obsah

Kontakt

Obecný úrad

erbAdresa: Pitelová 79, 966 11  Trnavá Hora
Starostka obce: Martina Záhorcová
Zamestnanci obecného úradu: Michaela Vencelová
Hlavný kontrolór obce: Blanka  Szücsová
Telefón:  045/6775 131
Mobil: 0905 325 053
Web: www.pitelova.eu

 

E-mail:

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Región: Kremnické Vrchy-Východ
IČO: 00320919

Organizačná štruktúra obce Pitelová