Navigácia

Obsah

Rozpočtové dokumenty

Rok 2023

Rozpočet na rok 2023, 2024, 2025 Stiahnuté: 62x | 01.03.2023

Rok 2022

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 Stiahnuté: 54x | 19.12.2022

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 Stiahnuté: 48x | 19.12.2022

Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 Stiahnuté: 54x | 19.12.2022

Záverečný účet za rok 2022 Stiahnuté: 11x | 16.10.2023

Rok 2021

Rozpočtové opatrenie č. 1 Stiahnuté: 175x | 21.01.2022

Záverečný účet 2021 Stiahnuté: 70x | 22.06.2022

Rok 2020

2. zmena rozpočtu Stiahnuté: 254x | 10.08.2020

4. zmena rozpočtu Stiahnuté: 277x | 10.08.2020

5. zmena rozpočtu Stiahnuté: 270x | 27.10.2020

6. zmena rozpočtu Stiahnuté: 258x | 20.11.2020

7. zmena rozpoču Stiahnuté: 254x | 08.01.2021

Správa nezávislého audítora 2020 Stiahnuté: 96x | 06.12.2021

Výročná správa 2020 Stiahnuté: 107x | 06.12.2021

Záverečný účet 2020 Stiahnuté: 107x | 10.11.2021

Rok 2019

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2019 Stiahnuté: 154x | 10.11.2021

Správa nezávislého audítora 2019 Stiahnuté: 109x | 10.11.2021

Výročná správa 2019 Stiahnuté: 100x | 10.11.2021

Záverečný účet 2019 Stiahnuté: 107x | 10.11.2021

Zmena rozpočtu č. 1 Stiahnuté: 288x | 12.11.2019

Stránka