Navigácia

Obsah

Rozpočtové dokumenty

Rok 2022

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 Stiahnuté: 12x | 19.12.2022

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 Stiahnuté: 13x | 19.12.2022

Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 Stiahnuté: 14x | 19.12.2022

Rok 2021

Rozpočtové opatrenie č. 1 Stiahnuté: 91x | 21.01.2022

Záverečný účet 2021 Stiahnuté: 36x | 22.06.2022

Rok 2020

2. zmena rozpočtu Stiahnuté: 185x | 10.08.2020

4. zmena rozpočtu Stiahnuté: 203x | 10.08.2020

5. zmena rozpočtu Stiahnuté: 182x | 27.10.2020

6. zmena rozpočtu Stiahnuté: 166x | 20.11.2020

7. zmena rozpoču Stiahnuté: 167x | 08.01.2021

Správa nezávislého audítora 2020 Stiahnuté: 62x | 06.12.2021

Výročná správa 2020 Stiahnuté: 64x | 06.12.2021

Záverečný účet 2020 Stiahnuté: 70x | 10.11.2021

Rok 2019

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2019 Stiahnuté: 79x | 10.11.2021

Správa nezávislého audítora 2019 Stiahnuté: 64x | 10.11.2021

Výročná správa 2019 Stiahnuté: 67x | 10.11.2021

Záverečný účet 2019 Stiahnuté: 64x | 10.11.2021

Zmena rozpočtu č. 1 Stiahnuté: 203x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 2 Stiahnuté: 195x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 4 Stiahnuté: 229x | 09.12.2019

Stránka