Navigácia

Obsah

Rozpočtové dokumenty

Rok 2020

2. zmena rozpočtu Stiahnuté: 85x | 10.08.2020

4. zmena rozpočtu Stiahnuté: 80x | 10.08.2020

5. zmena rozpočtu Stiahnuté: 65x | 27.10.2020

6. zmena rozpočtu Stiahnuté: 59x | 20.11.2020

7. zmena rozpoču Stiahnuté: 60x | 08.01.2021

Rok 2019

Zmena rozpočtu č. 1 Stiahnuté: 103x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 2 Stiahnuté: 102x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 4 Stiahnuté: 128x | 09.12.2019

Zmeny rozpočtu č. 3 Stiahnuté: 108x | 26.11.2019

Rok 2018

Individuálna účtovná uzávierka k 31.12. 2018 Stiahnuté: 122x | 24.05.2019

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 232x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2018 Stiahnuté: 122x | 13.06.2019

Záverečný účet 2018 Stiahnuté: 129x | 24.05.2019

Rok 2017

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 Stiahnuté: 212x | 14.06.2018

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 274x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 242x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 189x | 29.07.2018

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 261x | 14.06.2018

Rok 2016

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 Stiahnuté: 186x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 192x | 14.06.2018

Stránka