Navigácia

Obsah

Rozpočtové dokumenty

Rok 2021

Rozpočtové opatrenie č. 1 Stiahnuté: 18x | 21.01.2022

Rok 2020

2. zmena rozpočtu Stiahnuté: 116x | 10.08.2020

4. zmena rozpočtu Stiahnuté: 125x | 10.08.2020

5. zmena rozpočtu Stiahnuté: 98x | 27.10.2020

6. zmena rozpočtu Stiahnuté: 93x | 20.11.2020

7. zmena rozpoču Stiahnuté: 90x | 08.01.2021

Správa nezávislého audítora 2020 Stiahnuté: 27x | 06.12.2021

Výročná správa 2020 Stiahnuté: 30x | 06.12.2021

Záverečný účet 2020 Stiahnuté: 33x | 10.11.2021

Rok 2019

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2019 Stiahnuté: 29x | 10.11.2021

Správa nezávislého audítora 2019 Stiahnuté: 29x | 10.11.2021

Výročná správa 2019 Stiahnuté: 30x | 10.11.2021

Záverečný účet 2019 Stiahnuté: 29x | 10.11.2021

Zmena rozpočtu č. 1 Stiahnuté: 139x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 2 Stiahnuté: 133x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 4 Stiahnuté: 161x | 09.12.2019

Zmeny rozpočtu č. 3 Stiahnuté: 137x | 26.11.2019

Rok 2018

Individuálna účtovná uzávierka k 31.12. 2018 Stiahnuté: 152x | 24.05.2019

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 262x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2018 Stiahnuté: 155x | 13.06.2019

Stránka