Navigácia

Obsah

Rozpočtové dokumenty

Rok 2020

2. zmena rozpočtu Stiahnuté: 2x | 10.08.2020

4. zmena rozpočtu Stiahnuté: 2x | 10.08.2020

Rok 2019

Zmena rozpočtu č. 1 Stiahnuté: 41x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 2 Stiahnuté: 39x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 4 Stiahnuté: 45x | 09.12.2019

Zmeny rozpočtu č. 3 Stiahnuté: 45x | 26.11.2019

Rok 2018

Individuálna účtovná uzávierka k 31.12. 2018 Stiahnuté: 58x | 24.05.2019

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 162x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2018 Stiahnuté: 58x | 13.06.2019

Záverečný účet 2018 Stiahnuté: 62x | 24.05.2019

Rok 2017

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 Stiahnuté: 147x | 14.06.2018

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 193x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 178x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 125x | 29.07.2018

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 177x | 14.06.2018

Rok 2016

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 Stiahnuté: 122x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 123x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 142x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 204x | 14.06.2018

Rok 2015

Správa záverečného účtu za rok 2015 Stiahnuté: 137x | 14.06.2018

Stránka