Navigácia

Obsah

Rozpočtové dokumenty

Rok 2019

Zmena rozpočtu č. 2 Stiahnuté: 279x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 4 Stiahnuté: 320x | 09.12.2019

Zmeny rozpočtu č. 3 Stiahnuté: 296x | 26.11.2019

Rok 2018

Individuálna účtovná uzávierka k 31.12. 2018 Stiahnuté: 251x | 24.05.2019

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 367x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2018 Stiahnuté: 247x | 13.06.2019

Výročná správa 2018 Stiahnuté: 96x | 10.11.2021

Záverečný účet 2018 Stiahnuté: 232x | 24.05.2019

Rok 2017

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 Stiahnuté: 344x | 14.06.2018

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 426x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 358x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 298x | 29.07.2018

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 426x | 14.06.2018

Rok 2016

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 Stiahnuté: 298x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 313x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 354x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 421x | 14.06.2018

Rok 2015

Správa záverečného účtu za rok 2015 Stiahnuté: 335x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2015 Stiahnuté: 391x | 14.06.2018

Rok 2014

Správa záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 324x | 14.06.2018

Stránka