Navigácia

Obsah

Späť

NAHLÁSENIE STAVU VODOMEROV

Žiadame občanov aby v termíne do 15.07.2020 nahlásili stav vodomeru na Obecný úrad.

Vyvesené: 1. 7. 2020

Dátum zvesenia: 22. 7. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť