Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o realizácii projektu - Wifi pre Teba – obec Pitelová

.Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+ projektu: 311071Z262

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Pitelová, Pitelová 79, 966 11 Pitelová

Miesto realizácie: Obec Pitelová

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Názov bodu  Typ AP GPS
Bod 1 Hasičská zbrojnica 1 externý 48.60285, 18.92591
Bod 2 Hasičská zbrojnica 2 externý 48.60285, 18.92591
Bod 3 Hasičská zbrojnica 3 externý 48.60283, 18.92633
Bod 4 Hasičská zbrojnica 4 externý 48.60283, 18.92633
Bod 5 OcÚ 1 externý 48.60134, 18.92691
Bod 6 OcÚ 2 externý 48.60134, 18.92691
Bod 7 OcÚ 3 externý 48.60134, 18.92691
Bod 8 Kostol externý 48.60106, 18.92712
Bod 9 Futbalové ihrisko 1 externý 48.59970, 18.92639
Bod 10 Futbalové ihrisko 2 externý

48.59970, 18.92639

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu je ukončená.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Vyvesené: 1. 1. 2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť