Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie oznámenia o uložení zásielky pre adresáta Petra Varsová, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Pitelovej v lehote do 21.11.2023.


Dátum vyvesenia: 21.11.2023
Dátum zvesenia: 07.12.2023

Vyvesené: 21. 11. 2023

Dátum zvesenia: 7. 12. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť