Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta Petra Varsová, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Pitelovej v lehote do 07.04.2023.
Dátum vyvesenia: 22.03.2023
Dátum zvesenia: 07.04.2023

Vyvesené: 22. 3. 2023

Dátum zvesenia: 7. 4. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť