Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Vyvesené: 20. 9. 2021

Dátum zvesenia: 28. 9. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť