Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

06.09.2021

Helena Maliničová, narodená 18.10.1953

Miestom nového trvalého pobytu je Pitelová

Zrušenie TP Maliničová (191.63 kB)

Vyvesené: 6. 9. 2021

Dátum zvesenia: 22. 9. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť