Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

17.06.2022

Judtia Kocsisová, narodená 07.07.1969

Miestom nového trvalého pobytu je Pitelová

Oznámenie

Vyvesené: 17. 6. 2022

Dátum zvesenia: 3. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť