Navigácia

Obsah

Späť

Riešenie migračných výziev v obci Pitelová

Obec Pitelová bola úspešná pri získaní „Nenávratného finančného príspevku“ z Integrovaného regionálneho operačného programu so žiadosťou

Riešenie migračných výziev v obci Pitelová“. Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo výšku nenávratného finančného príspevku v sume 18 200 EUR.

Cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Vyvesené: 4. 8. 2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť