Navigácia

Obsah

Späť

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Pitelová za rok 2022 je 61,24%.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2023: ­­ 11 eur/tona.

Výpočet miery triedenia odpadu

 

 

 

 

Vyvesené: 21. 2. 2023

Dátum zvesenia: 30. 4. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť