Navigácia

Obsah

Uznesenia OZ

Rok 2020

Uznesenie zo dňa 15.05.2020 Stiahnuté: 47x | 21.05.2020

Uznesenie zo dňa 10.06.2020 Stiahnuté: 29x | 15.06.2020

Rok 2019

Uznesenie č. 1/2019 - č. 12/2019 zo dňa 27.2.2019 Stiahnuté: 182x | 11.09.2019

Uznesenie č. 13/2019 - č. 28/2019 zo dňa 22.05.2019 Stiahnuté: 187x | 11.09.2019

Uznesenie č. 29/2019 - č. 39/2019 zo dňa 14.08.2019 Stiahnuté: 114x | 11.09.2019

Uznesenie č. 40/2019 - č. 44/2019 z mimoriadneho zasadnutia OZ z 23.09.2019 Stiahnuté: 80x | 27.09.2019

Uznesenie č. 45/2019 - č. 56/2019 zo dňa 06.11.2019 Stiahnuté: 66x | 11.11.2019

Uznesenie č. 57/2019 - č. 68/2019 zo dňa 08.12.2019 Stiahnuté: 61x | 17.12.2019

Rok 2018

Uznesenie č. 1 z dňa 09.03.2018 Stiahnuté: 166x | 14.06.2018

Uznesenie č. 2 z dňa 15.06 2018 Stiahnuté: 253x | 29.07.2018

Uznesenie č. 3 z mimoriadneho rokovania OZ zo dňa 06.09.2018 Stiahnuté: 161x | 17.09.2018

Uznesenie č. 4 z dňa 25.09.2018 Stiahnuté: 156x | 04.10.2018

Uznesenie č. 5 z dňa 26.10.2018 Stiahnuté: 146x | 05.11.2018

Uznesenia č. 6/2018 - č. 17/2018 Stiahnuté: 284x | 11.09.2019

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ č.18/2018 Stiahnuté: 132x | 11.09.2019

Rok 2017

Uznesenie č.1 z dňa 24.3.2017 Stiahnuté: 139x | 14.06.2018

Uznesenie č.2 z dňa 23.6.2017 Stiahnuté: 133x | 14.06.2018

Uznesenie č. 3 z dňa 20.9.2017 Stiahnuté: 131x | 14.06.2018

Uznesenie č. 4 z dňa 01.12.2017 Stiahnuté: 145x | 14.06.2018

Rok 2016

Uznesenie č.1 z dňa 18.03.2016 Stiahnuté: 137x | 14.06.2018

Stránka