Obsah

VZN

Rok 2023

VZN č. 1/2022 o miestnych daniach na rok 2023 Stiahnuté: 78x | 15.12.2022

VZN č. 2/2022 o komunálnom odpade na rok 2023 Stiahnuté: 107x | 15.12.2022

VZN č. 3/2022 o poplatkoch za vodu Stiahnuté: 77x | 15.12.2022

Rozpočet na rok 2023, 2024, 2025 Stiahnuté: 57x | 15.12.2022

Rok 2022

VZN č. 1/2021 o miestnych daniach na rok 2022 Stiahnuté: 121x | 21.01.2022

VZN č. 2/2021 o komunálnom odpade na rok 2022 Stiahnuté: 133x | 21.01.2022

VZN č. 3/2021 o obecnych poplatkoch na rok 2022.doc Stiahnuté: 120x | 21.01.2022

Rozpočet na rok 2022,2023,2024 Stiahnuté: 96x | 21.01.2022

Rok 2021

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach Stiahnuté: 276x | 14.12.2020

VZN č. 3/2020 o komunálnom odpade Stiahnuté: 236x | 14.12.2020

VZN č. 4/2020 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 215x | 14.12.2020

VZN č. 5/2020 o poplatku za rozvoj Stiahnuté: 227x | 14.12.2020

VZN č. 6/2020 o ochrannom pásme pohrebísk Stiahnuté: 199x | 14.12.2020

Rozpočet na rok 2021,2022,2023 Stiahnuté: 106x | 15.11.2021

Rok 2020

VZN č. 1/2020 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 253x | 03.06.2020

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach na rok 2020 Stiahnuté: 332x | 09.12.2019

VZN č. 4/2019 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci Pitelová Stiahnuté: 329x | 09.12.2019

VZN č. 5/2019 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 241x | 09.12.2019

Rozpočet na rok 2020,2021,2022 príjmy Stiahnuté: 207x | 09.12.2019

Rozpočet na rok 2020,2021,2022 výdavky Stiahnuté: 249x | 09.12.2019

Stránka