Obsah

VZN

Rok 2023

VZN č. 1/2022 o miestnych daniach na rok 2023 Stiahnuté: 20x | 15.12.2022

VZN č. 2/2022 o komunálnom odpade na rok 2023 Stiahnuté: 20x | 15.12.2022

VZN č. 3/2022 o poplatkoch za vodu Stiahnuté: 18x | 15.12.2022

Rozpočet na rok 2023, 2024, 2025 Stiahnuté: 12x | 15.12.2022

Rok 2022

VZN č. 1/2021 o miestnych daniach na rok 2022 Stiahnuté: 78x | 21.01.2022

VZN č. 2/2021 o komunálnom odpade na rok 2022 Stiahnuté: 80x | 21.01.2022

VZN č. 3/2021 o obecnych poplatkoch na rok 2022.doc Stiahnuté: 72x | 21.01.2022

Rozpočet na rok 2022,2023,2024 Stiahnuté: 58x | 21.01.2022

Rok 2021

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach Stiahnuté: 223x | 14.12.2020

VZN č. 3/2020 o komunálnom odpade Stiahnuté: 184x | 14.12.2020

VZN č. 4/2020 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 164x | 14.12.2020

VZN č. 5/2020 o poplatku za rozvoj Stiahnuté: 173x | 14.12.2020

VZN č. 6/2020 o ochrannom pásme pohrebísk Stiahnuté: 150x | 14.12.2020

Rozpočet na rok 2021,2022,2023 Stiahnuté: 66x | 15.11.2021

Rok 2020

VZN č. 1/2020 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 198x | 03.06.2020

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach na rok 2020 Stiahnuté: 273x | 09.12.2019

VZN č. 4/2019 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci Pitelová Stiahnuté: 269x | 09.12.2019

VZN č. 5/2019 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 199x | 09.12.2019

Rozpočet na rok 2020,2021,2022 príjmy Stiahnuté: 166x | 09.12.2019

Rozpočet na rok 2020,2021,2022 výdavky Stiahnuté: 199x | 09.12.2019

Stránka